「to hurry」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to hurry」ハンガリー語 翻訳

EN to hurry
volume_up
[hurried|hurried] {動詞}

to hurry (同様に: to fly, to hasten, to put on, to race)
volume_up
siet {動}
Owen hoped Kurtz would be in too much of a hurry for a close examination.
Remélhetőleg Kurtz túlságosan siet az alaposabb vizsgálathoz.
The people who write them are apt to be in a hurry and not concerned with dates.
Aki ilyet ír, általában siet, és nem törődik a keltezéssel.
Tony said he was in a hurry, but since it was somewhat important, he would be there in a minute.
Tony azt felelte, hogy siet, és mivel fontos ügyről van szó, egy perc múlva ott lesz.
to hurry (同様に: to aim, to exert, to head, to strive)
And saw someone hurrying out of the Knights of Columbus Hall beyond the church.
Akkor látta, hogy valaki a templomon túlról, a Kolumbusz Lovagjainak terméből igyekszik kifelé.
The Czech Republic meanwhile seems in an indecent hurry to accept the new illegal terms, in breach of Community policy and solidarity.
A Cseh Köztársaság mindeközben illetlen módon igyekszik elfogadni az új, törvénytelen feltételeket, megsértve a közösségi jogot és a szolidaritást.

ハンガリー語での"to hurry"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWhile you were away in the city the Fox and the Cat returned here in a great hurry.
- Mialatt te bent jártál a városban, a Róka meg a Kandúr visszajött ide a mezőre.
EnglishShould she make a detour around the refugees, and hurry toward Streaker as planned?
Tegyen kerülőt a túlélők felé, aztán a terv szerint siessen tovább a Streakerhez?
EnglishHe didn't know, but he supposed he would have to do something, and in a hurry.
Fogalma sem volt, de azt tudta, hogy valamit tennie kell, mégpedig egykettőre.
EnglishWho's going to be late for his appointment with the Emperor if he doesn't hurry up.
Egy olyan professzor, aki lekési a találkáját a császárral, ha nem csipkedi magát.
EnglishIt is possible to call one up in a hurry, but normally advance arrangements are made.
Ha gyorsan van rá szükség, lehet hívni őket, de jobb előre megbeszélni a dolgot.
EnglishDamn, you could make history in a hurry when you had your act together, couldn't you?
A mindenit, hát lehet történelmet csinálni sietve is, ha szorít az idő, nem igaz?
EnglishThey will hurry back to their boat, and we shall be able to cut off their retreat.
- Akkor igyekeznek vissza a hajóra, és lesz időnk, hogy elvágjuk az útjukat.
EnglishCome, let's hurry off to Ammos Fiodorovich and Korobkin and tell them about it.
Gyerünk, gyorsan, ezt frissibe el kell mondanom Ammosz Fjodorovicsnak meg Korobkinnak!
EnglishVader barked and jumped in, then barked again, as if urging her to hurry.
Vader azonnal beugrott és nyüszített, mintha sürgetni akarta volna új ismerősét.
EnglishThis little visit is a brief vacation for him, and he's in no hurry to see me go.
Látogatásom rövidke szabadságot jelent neki, és egyáltalán nem siettet, hogy távozzam.
EnglishIf we yank him back in a hurry, people will notice, van Damm told the rest.
Ha idő előtt hazarángatjuk, az feltűnést fog kelteni mondta Van Damm a többieknek.
EnglishShe began to hurry faster, wincing every time her weight came down on her hurt leg.
Megpróbált sietni; ahányszor a sebesült lábára nehezedett a testsúlya, összerándult.
EnglishNevertheless, they were in too much of a hurry to be angry with one another.
Valójában azonban túlságosan siettek ahhoz, hogy nyugodtan haragudhassanak egymásra.
EnglishThat got Curt out to the shed in a hurry, with the old excited light in his eyes.
Curt kisietett a garázshoz, szemében ismét kigyúlt a régi, izgatott fény.
EnglishIn that case, take it for three crowns, as I am in a hurry to shutter my booth.
Ebben az esetben legyen három korona, mivel már szeretném bezárni a sátramat éjszakára.
EnglishThe inward journey had taken longer than the outward, but there'd been no hurry.
A befelé út tovább tartott, mint a kifelé út, de nem volt hova sietniük.
English'Do you remember that time when we had to get Weasel out of town in a hurry.'
Emlékszel még rá, amikor Menyétet sietve kellett kimenekítenünk a városból?
EnglishEsmerelda jumped up and down and told me to hurry up and make the kite fly.
Esmerelda fel- alá ugrándozva kérlek, hogy siessünk és repítsük már fel a sárkányt.
EnglishOf course one never does know one's left from one's right in a hurry, does one?
Persze az ember nehezen nevezi meg a helyes oldalt, ha szemben áll, igaz?
EnglishI'm really not hungry, and please - oh, God, I hate this - I'm in a hurry.
- Ne haragudjon, professzor úr, de nem vagyok éhes, és sajnos... rettentően sietek.