「hue and cry」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「hue and cry」ハンガリー語 翻訳

EN hue and cry
volume_up
{名詞}

hue and cry (同様に: cry, shout, shouting, hoot)
hue and cry
hue and cry
hue and cry

"hue and cry"の類義語(英語):

hue and cry

"hue and cry"に類似した翻訳-ハンガリー語

hue 名詞
and 接続詞
Hungarian
cry 名詞
to cry 動詞

ハンガリー語での"hue and cry"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishPeople on the left and the extreme left have raised a hue and cry against the Directive.
A baloldalon és a szélsőbalon állók nagy hangzavart keltettek az irányelv ellen.
EnglishThe hue and cry was now sounding through the lower story of our house.
Házunk alacsonyabb emeletein lábdobogás hallatszott.
EnglishThere has been no hue-and-cry, no real suspicion.
Semmiféle következménye nem volt, voltaképpen senkit sem gyanúsítottak.
EnglishIt wouldn't do to have a hue and cry go up.
Nem lenne jó, ha kitörne most egy heves üldözés.
EnglishThis delay was unavoidable, unless we wish to launch a nation-wide hue-and-cry for the man, and that is outside my brief.
Ennyi késedelem elkerülhetetlen, hacsak nem akarunk országos hajszát indítani, ez azonban már kívül esik az én hatáskörömön.
EnglishThere were people who raised a hue and cry, and these people were the ones who believed that the Indus script does not represent language.
Voltak, akik nagy patáliát csaptak körülötte, ezek voltak azok, akik úgy gondolták, hogy az Indus-völgyi írások nem nyelvet jelölnek.
EnglishThen you returned, sir, and my brother thought he would be safer on the moor than anywhere else until the hue and cry was over, so he lay in hiding there.
Ekkor ön visszatért ide, uram, és öcsém úgy gondolta, a legbiztosabban a lápon bújhat el, míg el nem múlik ez a fölhajtás körülötte, és el is vonult oda.
EnglishThe idea comes to him that if she's found there the hue and cry will center round the house and its occupants and will leave him comfortably out of it.
A férfinak eszébe jut, hogy amennyiben a lány holttestét ott találják meg, akkor a nyomozás figyelme a házra és lakóira összpontosul, és ő kényelmesen megússza.
EnglishHe was also worried that the woman, upon noticing his disappearance, might set up a hue and cry and that the village gates would be closed before he could get out.
Ezenkívül aggódnia kellett azon is, hogy a nő, miután észreveszi a szökést, lármát csap, és elállják a faluból kivezető utat, még mielőtt túljutna rajta.