「however i want」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「however i want」ハンガリー語 翻訳

「however i want」の文脈の例文を見てください。

"however i want"に類似した翻訳-ハンガリー語

however 接続詞
I 所有名詞
Hungarian
want 名詞
to want 動詞

ハンガリー語での"however i want"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHowever, I want to point to two cases which require a somewhat different approach.
Szeretnék azonban megemlíteni két esetet, amelyek kissé más szemléletet igényelnek.
EnglishHowever, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş.
Ugyanakkor szeretnék reagálni Cioloş biztos úr felkavaró megjegyzéseire is.
EnglishHowever, I want to focus on the excellent report that Maria Martens has produced.
Mindazonáltal Maria Martens kitűnő jelentésére szeretnék összpontosítani.
EnglishHowever, I want to thank the President-in-Office, in particular, for being here today.
Azonban, szeretném külön megköszönni a hivatalban lévő elnöknek, hogy ma velünk van.
EnglishHowever, I want to ask you what you are doing to develop online services.
Ugyanakkor meg szeretném kérdezni, mit tesznek az online szolgáltatások fejlesztéséért?
EnglishHowever, I want to focus my comments on the flaws in our Community Transit System.
Hozzászólásomban azonban a közösségi áruátviteli rendszerünk hibáira szeretnék koncentrálni.
EnglishHowever, I want to take this opportunity to make two requests.
Szeretném azonban megragadni az alkalmat arra, hogy két kérést fogalmazzak meg.
EnglishHowever, I want to add the following: we are entering a new era, a new world.
Ehhez szeretném azonban hozzátenni a következőket: egy új korszak, egy új világ kapujában állunk.
EnglishHowever, I want to reiterate the fact that the situation is serious but we should not panic.
Ugyanakkor szükségesnek tartom megismételni, hogy a helyzet komoly, de nem kell pánikba esnünk.
EnglishHowever, I want to use these 90 seconds to raise a serious issue.
A rendelkezésemre álló 90 percet azonban egy nagyon komoly probléma felvetésére szeretném felhasználni.
EnglishHowever, I want to pay specific attention to just one.
Jómagam azonban kifejezetten egyről szeretnék beszélni.
EnglishHowever, I want to give a message to every European citizen.
Kiállásom azonban szól minden európai polgárnak.
EnglishHowever, I want to say a couple of things.
Szeretném azonban felhívni a figyelmet néhány szempontra.
EnglishHowever, I want to focus on another point.
Azonban most egy másik pontról szeretnék beszélni.
EnglishHowever, I want to see this compromise used as the basis, so that in future, the European Union can do it better.
Én azonban azt szeretném, ha ez a kompromisszum alapként szolgálhatna ahhoz, hogy az Európai Unió még jobban teljesíthessen a jövőben.
EnglishHowever, I want to leave.
EnglishHowever, I want to steal again.
EnglishHowever, I want to raise one particular issue which is not covered by these regulations and is not generally covered in the Member States either.
De egy fontos kérdést nem hagyhatok szó nélkül, ami kimaradt a rendeletekből és általában a tagállamok jogszabályaiból is.
EnglishHowever, I want to wholeheartedly congratulate the Portuguese Presidency on their new guidelines on the rights of the child - a major step forward.
Mindazonáltal teljes szívemből gratulálok a portugál elnökségnek a gyermekek jogairól szóló új iránymutatáshoz, ami jelentős előrelépés.
EnglishHowever, I want to continue to mention, Mrs Ashton, the need to expect a much more coherent strategy from you on security policy.
Ashton asszony, annak megemlítésével szeretném azonban folytatni, hogy a biztonságpolitika tekintetében sokkal következetesebb stratégiát kell elvárnunk Öntől.
他の言葉
English
  • however i want

もっともっと解釈については、日本語-英語辞書にクリックしてください。