「hours later」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「hours later」ハンガリー語 翻訳

EN hours later
volume_up
{副詞}

hours later
volume_up
órákkal később {副}
It was hours later when the dawn again awoke Popov in his motel-like room.
Órákkal később ismét a hajnal ébresztette Popovot hotelszerű szobájában.
Only Simon's first sight of the trading port, hours later, was in a manner reassuring.
Csak amikor órákkal később Simon meglátta a kikötőt, az öntött valamiféle bizakodást beléjük.
Hours later I slowly realized that I was being examined.
Órákkal később lassan tudatosult bennem, hogy valaki figyel.

"hours later"に類似した翻訳-ハンガリー語

hour 名詞
Hungarian
later 副詞
late 形容詞
late 副詞

ハンガリー語での"hours later"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishBut if so, what happened then--and why did he go out again three hours later?
De ha így volt; akkor mi történt azután, és miért ment el három óra múlva újra?
EnglishThere was a second, backup rendezvous in a different place, twenty-four hours later.
De ki volt tűzve egy második, biztosító találkozó is, huszonnégy órával később.
EnglishSeveral hours later, depending on the thickness of the copper, the acid burns through.
Néhány órával későőbb, a réz vastagságától függőően, a sav átmarja az anyagot.
EnglishI ask you a simple question, four hours later, I get a simple answer.
Feltettem egy egyszerű kérdést, és 4 órával később, kaptam egy egyszerű választ.
EnglishThey all piled into it a couple of hours later, and slept through the heat of the day.
Néhány órával később befurakodtak a vonatba, és amíg a nappali hőség tartott, aludtak.
EnglishHours later, the Dorchester police established it was the last of the three.
Néhány óra múlva a dorchesteri rendőrség a harmadik változatot igazolta.
EnglishFour hours later I was dragged from a deathlike sleep by the ringing of the hyperphone.
Négy órával később halálosan mély álomból rángatott ki a hiperfon csengője.
EnglishTwo hours later Sir Nigel Irvine read the transcript at his home in Dorset.
Sir Nigel Irvine két órával később, dorseti otthonában elolvasta a beszélgetés szövegét.
EnglishActually, the Sri Lankan would be rescued by a police launch about two hours later.
A Sri Lanka-it egyébként mintegy két óra elteltével megtalálta egy rendőrségi motorcsónak.
EnglishTwo hours later, over a thousand black-and-white photographs were laid on the officer's desk.
Két órával később több, mint ezer fekete-fehér fénykép feküdt a tiszt asztalán.
EnglishThree hours later he connected with a 747 for rDulles, also Pan Am.
Három órával később pedig már átszállt a Dulles felé tartó szintén PanAm 747-esre.
EnglishEd Foley asked, some hours later across the river from Washington.
Akkor hát mink van eddig? kérdezte néhány órával később Washingtonban Ed Foley.
EnglishThree hours later, Clark and Chavez arrived at Andrews Air Force Base.
Három órával később Clark és Chavez már az Andrews légi támaszponton volt.
EnglishThe main course-- the rest of you-- won't be served until seven hours later.
A főétel-- magából a maradék-- csak 7 órával később lesz feltálalva.
EnglishAnd the wife or the husband coming back the other way alone a few hours later.
Néhány óra leforgása után aztán az egyikkel itt, a másikkal ott találkozik az ember, különkülön.
EnglishTwo hours later Barry Ferndale called Munro after lunch at his club.
Két órával későőbb Barry Ferndale felhívta Munrót ebéd közben a klubjában.
EnglishWhen he awoke hours later he saw for the first time the inside of a cell.
Amikor órák múlva felébredt, életében először látott cellát belülről.
EnglishThey were sitting together before the fire when Vree Erreden appeared several hours later.
A TÛZ ELÕTT ÜLTEK, amikor néhány órával később felbukkant Vree Erreden.
EnglishIt's been passed around, and forty-eight hours later he's dead.
Aztán egyik helyről a másikra került, és negyvennyolc órával később Thomas halott.
EnglishThree hours later I was on hands and knees under the cotton trailer, as sick as a dog.
Három órával később olyan rosszul lettem, hogy négykézláb másztam be a pótkocsi alá kínomban.