EN home
volume_up
{名詞}

home (同様に: hearth, place)
volume_up
otthon {名詞}
At home, by pressing ahead with the anti-discrimination directive.
Otthon, a megkülönböztetésellenes irányelv elfogadtatásának szorgalmazásával.
The problem is that there are women who want or would like to stay at home.
A probléma az, hogy vannak nők, akik otthon szeretnének, vagy otthon akarnak maradni.
At home, I'd go right to Bernie, but I'm not at home...
Otthon egyenesen Bernie-hez mennék, de nem vagyok otthon.
home (同様に: mother country)
volume_up
haza {名詞}
Home presumably; wherever home was these days and nights.
Talán haza, ha egyáltalán létezik otthon az ilyen napok és éjszakák viharában.
He described the scene at Rosenberg's home when the bodies were found.
Leírta, hogyan festett Rosenberg háza, miután megtalálták a holttesteket.
The only time their father had spent at home was to drink and sleep and abuse them.
Apjuk annak idején csak inni és aludni járt haza, meg azért, hogy megverje őket.
home (同様に: house, housing, place)
volume_up
ház {名詞}
A complete search of the home led to no such matching talcum in the house.''
De a ház átkutatása során nem találtak ilyen fajta hintőport.
Across the street, her home was brightly lighted for once.
A változatosság kedvéért a ház a másik oldalon ezúttal fényesen ki volt világítva.
`There are other memories of home, but the memory of the house is the most intense.'
Vannak más otthoni emlékeim is, de a ház a legerősebb.
home (同様に: apartment, dwelling, flat, habitation)
volume_up
lakás {名詞}
By morning (he apartment half reminded me of home.
Reggelre a lakás már-már otthonra kezdett emlékeztetni.
We were back home, and it was all ours; the flat, the feather, the love.
Otthon voltunk, miénk minden: a lakás, a toll, a szerelem.
- A lakás- És a munkahelyi címe.
home (同様に: aim, butt, consummation, drift)
volume_up
cél {名詞}
When I got it home, I started to carve up my broom handle to no particular purpose.
Miután hazavittem, különösebb cél nélkül nekiálltam farigcsálni a seprűnyelemet.
And the purpose is not to walk in and construct a home and live there.
Ám a cél nem az, hogy besétálunk, otthont építünk magunknak és azután ott éldegélünk.
He still had to go home and he had to determine the purpose.
Haza kell mennie, és ki kell derítenie, mi a cél.
home (同様に: asylum)
volume_up
menhely {名詞}
home (同様に: cover, harbour, haven, housing)
volume_up
menedék {名詞}
home (同様に: door, front door, gate, port)
volume_up
kapu {名詞}
There will soon be a toll gate where the Home of the High Kings once stood.
Rövidesen a Főkirályok Otthona egykori helyén díjbeszedő kapu áll.
For strait is the gate, Momma said grimly in the taxi, and at home she had sent Carrie to the closet for six hours.
"Mert szoros a kapu és keskeny az út", mondta Mami a taxiban, otthon pedig hat órára a cellájába zárta.
The defenders stood ready-Kerrin and the Home Guard atop the gates, Stee Jans and the Free Corps upon the left wall; Amantar and the Rock Trolls upon the right.
Kerrin és a Honi Gárda a kapu tetején, Stee Jans és a Szabad Cohors a bal oldali falon, Amantar és a hegyi trollok a jobb oldalin várták őket.
home (同様に: interior)
volume_up
belföld {名詞}
home
volume_up
hon {名詞}
volume_up
lakhely {名詞}
The rate of reimbursement in your home country will apply.
A térítés mértékét a lakhely szerinti országban hatályos szabályok határozzák meg.
home (同様に: house)
volume_up
lakóház {名詞}
home (同様に: locality, quarry)
volume_up
lelőhely {名詞}
home (同様に: homeland, native soil)
What lies beyond is the birth land, and that's not always home.
Ami itt terül el, az a szülőföld, de nem mindig az otthon.

ハンガリー語での"home"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishRonnie and Syd followed them to Waterloo Bridge, then turned back and went home.
Ronnie és Syd követték őket a Waterloo hídig, aztán megfordultak és hazamentek.
EnglishNothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
Semmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
EnglishThe years I'd spend on this mission, the distance it has taken me away from home.
Annyi évet töltöttem ebben a küldetésben, olyan távolra vetődtem az otthonomtól.
EnglishShe went home to Malta with a necklace made out of shells from marine turtles.
A nyaralás során vett egy nyakláncot, mely tengeri teknősök páncéljából készült.
English'I'll bet there's only one color on his home planet,' Dan said to the empty room.
- Szerintem azon a bolygón csak egy színt ismernek - mondta Dan az üres szobának.
EnglishPerhaps what he'd really wanted was the tension of the,rest home to last forever.
Talán jobb lett volna, ha Eliot hátralévő életére a veteránotthonba kényszerül.
English'If you imagine that I'm going home to flunk it over,' I said, 'you're mistaken.
- Ha azt hiszi, hogy hazamegyek és gondolkodom rajta - mondtam -, akkor téved.
EnglishI was petrified about coming home after all these years, she said to Karabekian.
Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök mondta Karabekiannak.
EnglishIf Winkler leaves and heads for home, I want him to be allowed to go in peace.
Ha Winkler távozik, és hazaindulna, szeretném, ha engednék, hogy békében menjen.
EnglishTHERE ARE EVEN MORE rental cars in the driveway when I arrive home after nine.
Amikor valamivel kilenc után ráhajtok a kocsifeljáróra, még több bérautót látok.
EnglishAnd then the dream is that you'll be able to, from home, customize your chair.
Az álom az, hogy otthonról fogjuk tudni átalakítani, testre szabni a székünket.
EnglishIf I hadn't dissipated so in Penza I'd have had enough money to get home with.
Csak Penzában ne kezdtem volna el mulatni - futotta volna abból a pénzből hazáig!
EnglishAn ominous foreboding paralyzed every home from Baffin Island to the Falklands.
Baljós előérzet ítélt bénaságra minden családot a Baffin-szigettől a Falklandokig.
EnglishEvery time a word goes home you notice it - if you are watching for such a thing.
Bármelyik szó elhangzása alátámaszthatja, ha az ember agya erre van beállítva.
EnglishThey were only several hun- dred strong, with twice as many archers as Home Guard.
Csupán néhány százan voltak, és kétszer annyi íjász kísérte őket a Honi Gárdából.
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Az egységes piac 500 millió állampolgár és 20 milliónál is több üzlet otthona.
EnglishYou going to drive us home, sir? the detail chief asked, suspecting the answer.
Ön fogja vezetni a gépet, uram? kérdezte a főnök, noha már sejtette a választ.
EnglishAbout as far as some of those Deep South ultraconservative senators back home.
Körülbelül annyira, mint nálunk azok a délvidéki, ultrakon-zervatív szenátorok.
EnglishA few cars sped along M Street, and the remaining pedestrians headed for home.
Néhány autó hajtott el az M Streeten, a megmaradt járókelők hazafelé tartottak.
EnglishThe 'stay-at-home party' is the biggest party in the European Parliament elections.
Az "otthonmaradás pártja” a legnagyobb párt az európai parlamenti választásokon.