「headland」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「headland」ハンガリー語 翻訳

EN

headland {名詞}

volume_up
headland (同様に: head, promontory, reach, ness)
headland

"headland"の類義語(英語):

headland

ハンガリー語での"headland"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishBeyond that headland you'll find a city that was once powerful and wealthy.
Amott a hegyfokon túl áll egy város valaha hatalmas volt és gazdag.
EnglishOpposite them was a wooded headland, and a white house could just be distinguished high up among the trees.
Szemközt, egy erdővel borított földnyelven fehér épület emelkedett ki a fák közül.
EnglishElsewhere harbours, good or bad were infrequent, and often no more than coves enclosed by the hook of a headland.
A többi kikötő általában nem volt más, mint földnyelvek által körülzárt kis öböl.
EnglishHe came out at sunset on a little headland beside a shallow bay.
Mire lement a nap, sekély öbölbe nyúló kis földnyelvhez ért.
EnglishOn the headland at the junction you will see a short stone tower with its lower half painted white.
A két út találkozásánál, a földnyelven egy alacsony kőőtornyot látsz majd, melynek az alsó fele fehérre van festve.
EnglishTwo men returning from a tramp on the headland.
Két férfi hangja: kirándulni voltak a hegyfokon.
EnglishAnd that headland has got a grim look.
Es nyomasztó látvány az a földnyelv.
EnglishAhead, the land rose to a modest headland and a ridge heading inland notched with a cleft for one branch of the path they were on.
Az ösvény felfelé kapaszkodott a kopár hegyoldalon, majd megkerült egy szirtet, amely mélyen benyúlt a szárazföld belsejébe.
EnglishLeaving Brixwell at about three o'clock, it rounded the headland, proceeded around the coast, entered the mouth of the Helm and went up the river.
A hajó három óra tájban indult Brixwellből, megkerülte a hegyfokot, behatolt a folyó torkolatába, és fölfelé haladt a Helmen.
EnglishThere were only a few more yards of stony ground and then the two sides of the island came almost together so that one expected a peak of headland.
Néhány méternyi köves térség terült el előtte, aztán a sziget két oldala oly közel ugrott egymáshoz, mintha magas előfokká akarna összeolvadni.
EnglishTwo smaller vessels went down before Gennanicus's eyes, and the third, which was Piso's, was dismasted and was being driven on the rocks of the northern headland.
Két kisebb hajó elsüllyedt Germanicus szeme előtt, a harmadik pedig, amely Pisót hozta, észak felé sodródott, és zátonyra futott egy sziklán.
EnglishIf there were miraculous beings in Ventura County (walking the streets, no less, unabashed) how much more likely that here, on this lonely headland, there should be wonder-workers?
Ha Ventura megyében olyan csodálatos lények élhettek (mi több, szabadon járhattak az utcán), vajon mi várhat rá egy ilyen isten háta mögötti helyen, ahol a csodák születtek?
他の言葉