EN header
volume_up
{名詞}

1. 通常

volume_up
fejléc {名詞}
Deactivate Update Header above if you do not want to have the header updated when saving.
Kapcsolja ki A fejléc frissítése opciót, ha azt szeretné, hogy mentéskor a fejléc adatai ne frissüljenek.
The header told him it was important, and the cipher book: 115890.
A fejléc azt mondta, hogy fontos, és hogy a 115890-es számú kódkönyvet használja.
DAVERAGE(adatbázis; "fejléc"; feltételek)
header
volume_up
élőfej {名詞} (dokumentumon)
Defines a border, a background color, or a background pattern for the header.
Az élőfej szegélyét, háttérszínét vagy háttérmintázatát határozza meg.
The header is added to all of the pages that use the same page style.
Az élőfej minden oldalon megjelenik, amely ezt az oldalstílust használja.
Defines or formats a header or footer for a Page Style.
Az oldalstílus élőfej- vagy élőlábformátumát határozza meg.
header (同様に: dive, plunge)
header
header (同様に: manifold)
header
volume_up
fejcső {名詞}
header
header
header (同様に: seal)
header
header
header
volume_up
kazándob {名詞}
header
header (同様に: heading)
volume_up
címsor {名詞}
header
volume_up
vízkamra {名詞}

2. スポーツ

header
volume_up
fejes {名詞}

ハンガリー語での"header"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAdds or removes a header from the page style that you select in the submenu.
Hozzáadja vagy eltávolítja az élőfejet az almenüben kijelölt oldalstílusból.
EnglishSpecifies the options that you want to include as a header in the agenda.
Megadja azokat az elemeket, amelyeket Ön a napirend fejlécében kíván megjeleníteni.
EnglishHell, for all I know the dumb fuck took a header off the biggest building in town.''
Még az is lehet, hogy az a barom fejest ugrott valamelyik felhőkarcolóról.
EnglishHad he ever climbed a tree, taken a header off a springboard, or been in love?
Mászott-e valaha fára, ugrott-e fejest ugródeszkáról, volt-e szerelmes?
EnglishMoves the cursor to the header, or from the header to the document text area.
A kurzort az élőfejbe viszi, vagy visszahozza az élőfejből a dokumentum szöveges területére.
EnglishAt least one file in the base folder has header syntax errors.
Legalább egy fájl fejléce az alapkönyvtárban szintaktikai hibákat tartalmaz.
EnglishThis macabre collage, which filled the window from side to side, from sill to header, abruptly flexed.
Ez a hátborzongató kollázs, amely az egész ablakot beterítette, hirtelen megnyúlt.
EnglishIf a field does not exist, it is appended to the header.
Ha egy megadott mező hiányzik a fejlécből, azt a program automatikusan hozzáfűzi.
EnglishIncludes a separator between the header of the memo and the main text.
Beleveszi feljegyzés fejléce és a szövegtörzs közti elválasztót.
EnglishA superb header, beating the defender, and planting the ball beyond the goalkeeper's left hand.
Nagyszerű fejjáték, a védő vert helyzetben...és a kapus bal keze mellett a hálóban a labda.
EnglishAt least one file in folder %1 has header syntax errors.
Legalább egy fájl fejléce a(z) %1 könyvtárban szintaktikai hibákat tartalmaz.
EnglishRepeats the table header if the table spans more than one page.
Megismétli a táblázat fejlécét, ha a táblázat túlnyúlik egy oldalon.
EnglishThis button updates the header using the current settings.
Ezzel a gombbal lehet a beállításoknak megfelelően frissíteni a fejlécet.
EnglishRepeats the table header on each page that the table spans.
Megismétli a táblázat fejlécét minden oldalon, melyre a tábla kiterjed.
EnglishCreates the range names from the header row of the selected range.
Tartományneveket hoz létre a kijelölt tartomány fejlécsorából.
EnglishYou can find the options if and what fields in the header should be updated on page Save in this dialog.
A fejlécben előforduló mezőkről további információt a Mentés lapon találhat ebben az ablakban.
EnglishInserts the reference Please prepare as a header for the agenda.
Beszúrja az "Előkészíteni" szöveget a napirend fejlécébe.
EnglishTarget can be a binary program, library, script, also a collection of data or header files.
A cél lehet egy bináris program, egy programkönyvtár, egy szkript, vagy adat- ill. header fájlok gyűjteménye.
EnglishThe page layouts are loaded from template files, which assign a header, footer, and page background.
Az oldalelrendezés, amely élőfejet, élőlábat és oldalhátteret tartalmaz, sablonfájlokból töltődik be.
EnglishInserts a further text field into the header of your memo.
Beilleszt egy további szöveges mezőt a feljegyzés fejlécébe.