「got me?」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「got me?」ハンガリー語 翻訳

volume_up
got me? {間投詞}

EN got me?
volume_up
{間投詞}

got me? (同様に: got it?)
volume_up
érted? {間投詞}
got me? (同様に: got it?)
volume_up
megértetted? {間投詞}

"got me?"に類似した翻訳-ハンガリー語

to get 動詞
Hungarian
me 所有名詞
Hungarian

ハンガリー語での"got me?"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe got in and started, me in front with Boon and the rest of them in the back.
Beszálltunk, és útnak indultunk, én elöl ültem Boon mellett, a többiek meg hátul.
EnglishNineteen-hundred and Thirty-eight got me my first job in the federal government.
Ezerkilencszáz Harmincnyolctól kaptam első állásomat a szövetségi kormánynál.
EnglishTaking the two roses with me, I got into the car and we headed for Blackwood Manor.
Kezemben a rózsákkal beszálltam a limuzinba, aztán elindultunk Blackwood Manorba.
EnglishIt was because I didn't want to admit that Dartmonger woman got the better of me.
Magamnak se akartam beismerni, hogy az a Dartmonger nevű nőszemély átejtett.
EnglishI think she meant to use it, but she got too close to me and I got a headlock on her.
Azt hiszem, használni akarta, de túl közel jött hozzám, és én elkaptam a fejét.
EnglishStep by frigid step, a weird kind of open-air claustrophobia got a grip on me.
Egyre inkább elhatalmasodott rajtam valami furcsa szabadtéri klausztrofóbia.
EnglishThe sorrows of death compassed me... and the pains of Hell got hold upon me.
"Még a halál árnyékában is elér engem... "és a pokol tűzén égve is megtartja hitem.
EnglishIt was very -- actually, it was a very good study, and got me a job in an ad agency.
Egészen -- tulajdonképpen egy elég jó lecke volt, és állást kaptam egy reklámcégnél.
EnglishWell, sir, we all got our MREs, and I got me a big box of Snick­ers bars stashed.
Mindenki megkapta a fejadagját, és én bespájzoltam magamnak egy nagy doboz Snickerst is.
EnglishOK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.
A fizika tanárom rávett, hogy tanuljak, mert lusta voltam és nem akartam tanulni.
EnglishHe got me into the Loop for the same reason he got you in, all those years ago.
Ugyanazért vitt el engem a Hurokba, amiért sok évvel ezelőtt magát is.
EnglishYou got me there, Director, but it sure has turned into an inter­esting case.
Ez jó kérdés, igazgató úr, de az mindenesetre tény, hogy az ügy érdekes fordulatot vett.
EnglishBefore I have those four in, I want to hear what you've got to tell me.
Mielőtt őket négyüket behívnám a másik szobából, hallani akarom a történetét.
EnglishBill, said Trout tentatively, some' teen-ager named Rosewater got me this job.
Vili mondta bizonytalanul Trout , ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem.
EnglishBefore I tell you anything, You got to promise me not to call the police.
Mielőtt bármit is mondanék, Meg kell ígérned hogy nem hívod a rendőrséget.
English'Baby girl, I know you wouldn't do drugs in a million years, but you got me worried now.'
Jillykém, tudom, hogy nem lőnéd be magad semmi pénzért, de most megrémítesz!
EnglishAt the end he said to me: You got a funny way of working for people, seems to me.
Végül így szólt hozzám: Úgy látom, maga furcsa módszerrel dolgozik.
EnglishSo was I, but Ausfaller got me into the sack with Carlos and zipped it up.
Ezzel én is így voltam, de Ausfaller betett a zsákba Carlos mellé, és behúzta a cipzárt.
EnglishWhat you got to do with me? he asked, not disagreeably, but as if he wanted to know.
És mi baja van velem? kérdezte, nem is barátságtalanul, inkább úgy, mint aki tudni akarja.
EnglishHe got me between the shoulder blades, a sting, the feeble last effort of a dying man.
A lapockán talált el a szúrás, egy haldokló utolsó, gyönge erőfeszítése.