「given us」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「given us」ハンガリー語 翻訳

「given us」の文脈の例文を見てください。

"given us"に類似した翻訳-ハンガリー語

given 形容詞
given 副詞
Hungarian
to give 動詞

ハンガリー語での"given us"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf God intended everybody to be the same, he'd have given us all braces on our legs.
Ha az Úr mindenkit egyformának akart volna, akkor mindenki járógéppel születne.
EnglishAfter a time she said, Words cannot say what you have given us, Master Harper.
- Szó el nem mondhatja, mivel ajándékoztál meg bennünket, mesterhárfás uram.
EnglishFor these men that they have given us for attendance, may withal have an eye upon us.
Mert nem tölthetik-e be egyúttal a kijelölt szolgák a megfigyelők szerepét is?
EnglishI just aaid that because that and Philadelphia are the only ideas anybody's given us.
Pusztán azért mondtam, mert erről hallottunk, meg Philadelphiáról, másról nem.
EnglishAnd in this we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us.
Azt, hogy ő bennünk marad-e, a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott.
EnglishWe were couch potatoes because that was the only opportunity given to us.
Azért voltunk passzív fogyasztók, mert ez volt az egyetlen lehetőség amit kaptunk.
EnglishBut to every one of us is given grace, according to the measure of the giving of Christ.
Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben.
EnglishI ran water for a bath and laid out my clothes from what they had given us.
Én kiválogattam a nekem szánt ruhadarabokat és fürdővizet engedtem a kádba.
EnglishYou have given us positive messages and confirmed your willingness to act.
Pozitív üzeneteket közvetített számunkra és megerősítette, hogy hajlandó cselekedni.
EnglishPM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
PM: Nadia, úgy gondolom, most adtál nekünk egy egészen másféle képet Jemenről.
EnglishCinders had given us the scarf and hat, along with a pair of neat sunglasses.
Cinderstől kaptuk a kalapot meg a kendőt, és még egy menő napszemüveget.
EnglishBesides, what makes you think he'd want to work with us, given all the personal baggage?
Emellett, miből gondoljátok, hogy ő akarna velünk dolgozni, azok után, ami történt?
EnglishBut thanks be to God, who hath given us the victory through our Lord Jesus Christ.
De legyen hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
EnglishWho also hath sealed us and given the pledge of the Spirit in our hearts.
Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.
EnglishAh, irony of language-this gift nature has given us to keep silent the secrets of our spirit!
Ajándék, mit azért kaptunk a természettől, hogy elhallgathassuk lelkünk titkait!
EnglishIn this we know that we abide in him, and he in us: because he hath given us of his spirit.
Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk.
EnglishWe'll work from this description you've given us, one of them said.
Az ön által adott személyleírásból fogunk kiindulni - jegyezte meg végül az egyik.
English'Would that the Lady had given us a light, such a gift as she gave to Frodo!'
- Bár minket is fénnyel ajándékozott volna meg az Úrnő, mint Frodót!
EnglishIf they weren't, their warring ways would destroy all that had been given us by the Good God.
Mert ha nem, ezek a háborúikkal elpusztítanak mindent, amit a Jó Istentől kaptunk.
English'And for the past few years he's given us good, reliable information?'
- És Kagyisev az elmúlt években megbízható és hasznos információval látott el minket.

他の言葉

English
  • given us

日本語-英語辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。