「from bad to worse」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「from bad to worse」ハンガリー語 翻訳

EN from bad to worse
volume_up

from bad to worse
from bad to worse

"from bad to worse"に類似した翻訳-ハンガリー語

from 前置詞
Hungarian
bad 形容詞
to 前置詞
bad 形容詞

ハンガリー語での"from bad to worse"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
Ha a dolgok még rosszabbra fordulnak, végül Pöttering urat fogják vádolni.
EnglishHe started with a vicious question, and matters went from bad to worse.
Alattomos kérdéssel kezdte, és ettől fogva a dolgok mind baljósabb színezetet öltöttek.
EnglishThis was going from bad to worse to horrible, and the scariest part was how fast it was happening.
A helyzet romlott, méghozzá rohamosan; éppen ez a gyorsaság volt a legijesztőbb.
EnglishSince 2001, nothing has happened and things are going from bad to worse.
2001 óta semmi nem történt, a dolgok csak romlanak.
EnglishThis would really just mean going from bad to worse.
Ez valójában csak azt jelentené, hogy cseberből vederbe esünk.
EnglishAnd, lastly, things had gone from bad to worse between him and Julia since his marriage with her five years before.
És végül házasságuk öt éve alatt egyre jobban elmérgesedett a viszony közte és Julia között.
EnglishBecause things could go from bad to worse, couldn't they?
- Mert fordulhat a baj sokkal rosszabbra is, igaz?
EnglishSo things went from bad to worse.
Így azután a dolgok egyre rosszabbul mentek.
EnglishWhat we must have is vision for the future or we will end up going from bad to worse and from worse to total disaster.
Amire szükségünk van, az egy jövőkép, vagy végül a rosszról rosszabbra és a rosszabbról teljes katasztrófába fordul a sorsunk.
EnglishNow things have gone from bad to worse.
EnglishMors Planch, in his fifty years of service to the Empire (and to his own ends), had watched things go from bad to worse with grim calm.
Mors Planch, a Birodalom szolgálatában eltöltött ötven esztendő alatt tanúja volt annak, ahogy a dolgok egyre rosszabbra fordulnak.