「flesh」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「flesh」ハンガリー語 翻訳

volume_up
flesh {名詞}

EN flesh
volume_up
{名詞}

flesh (同様に: meat)
volume_up
hús {名詞}
Fitzstephan was a mangled pile of flesh and clothing in the center of the floor.
Fitzstephan csak egy szétszakadt, véres hús- és ruhacsomó volt a padló közepén.
Before you fell silent, moments ago, you invoked the 'war of flesh on flesh'?
- Amikor az imént elhallgattál, a húsnak a hús ellen vívott háborújáról beszéltél.
Beetle was wide-screening us all, his eyes still covered with layers of flesh, of game-flesh.
Bogár monitorozott bennünket, szemét még mindig húsréteg fedte, játék hús.
flesh (同様に: body, frame, hull, shell)
volume_up
test {名詞}
Well, you are flesh and now you'll know what happens when flesh dies.
Hát most test vagy, és most majd megtudod, mi történik, ha a test meghal!
For he that soweth in his flesh of the flesh also shall reap corruption.
Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást.
There is wisdom in the flesh, in the way the human body does things.
Bölcsesség van a húsban, az emberi test cselekvésének módozataiban.
flesh
The chauffeur put the limousine in gear, made it creep through the sea of raging flesh.
A sofőr sebességbe tette a kocsit, lassan kúszott át az emberi hús háborgó tengerén.
He was just that age when all the human flesh was gone from him, and only the blood drinker remained, but the blood drinker had only just begun to be strong.
Épp abban a korban volt, amikor levált róla az emberi hús, csak a vérivó maradt, de ez a vérivó is épp hogy elkezdett erősödni.
flesh
flesh
volume_up
testiség {名詞}

"flesh"の類義語(英語):

flesh
English

ハンガリー語での"flesh"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishBear nature is weak without custom, as bear flesh is unprotected without armor.
A medvetermészet hagyomány híján éppoly védtelen, mint a medvetest páncél híján.
EnglishI gave in to my desire to kiss her, to breathe in the fragrance of her warm flesh.
Mégis engedtem a vágyamnak, hogy összecsókoljam, beszívjam meleg húsának illatát.
EnglishHe staggered backward and fell, leaving both blades buried in his enemy's flesh.
Riven vérző szájához kapott, elhátrált, és áldozatában hagyta mindkét pengét.
EnglishAnd without one fiber of his flesh being other than human, He was obviously God.
Minden porcikája emberi volt, mégis cáfolhatatlanul éreztem, hogy ez maga az Isten.
EnglishBest of my Flesh, Forgiue my Tyranny: but do not say, For that forgiue our Romanes.
Ó, legjobb vérem, bocsásd meg Zsarnokságom, de azért bocsánatot Ne kérj Rómának.
EnglishHer bat wings folded into a huge single sail of flesh rising high above her head.
Denevérszárnyai egyetlen hatalmas, eleven vitorlaként magasodtak a feje fölé.
EnglishMatilda's burned flesh was so sensitive to light, she could only go out at night...
Matilda égett bőre olyan érzékeny lett a fényre, hogy csak éjszaka mehetett ki...
EnglishAnd when the flesh eaters heard these sounds, they deserted the place utterly.
Hallatán a húsevők úgy elporzottak a palotából, hogy bottal üthették lábuk nyomát.
EnglishIt came again, the fear that she was dead, locked in the flesh yet disconnected.
Megint rátört a félelem, hogy meghalt, bele van zárva a húsba, mégis elszakadt tőle.
EnglishMy lips closed against his silky white flesh so that not a drop would be lost.
Rászorítottam ajkamat a selymes, fehér húsra, hogy egyetlen csöpp se menjen kárba.
EnglishI then cut his flesh into strips which I carried with me as I pursued my journey.
Aztán földaraboltam a testét, és a darabokat magammal vittem a további útra.
EnglishAn Orc stooped over him, and flung him some bread and a strip of raw dried flesh.
Föléje hajolt egy ork, egy darab kenyeret s egy szelet szárított húst hajított neki.
EnglishMy flesh, the Jaff said, indicating his children, will do anything for me.
- A véreim - mondta a Jaff, gyermekei felé biccentve - bármit megtennének értem.
EnglishHer eyes were loaded with dreams, and a red flush coloured her usually pale flesh.
Szeme csurig volt álommal, általában sápadt bőrét most vörös pír futotta be.
EnglishThe strong extrasensory perception that could see beyond the appearances of the flesh.
Elméjük túlérzékenysége, melynek segítségével a húsmaszkok mögé pillanthatnak...
EnglishI lay back on the floor of the room and I tried to quell the pain in my burnt flesh.
Hanyatt dőltem a kripta padlóján, és megpróbáltam elfojtani égett húsom fájdalmát.
EnglishNarcisse's gut uncoiled, falling like a flesh apron to its owner's knees.
Narcisse gyomra úgy zuhant ki tulajdonosa ölébe, mint egy húsból készült kötény.
EnglishI drew back the burnt unyielding flesh and cut it open once again for her.
Nyögését hallva elrántottam a csuklómat, és még egyszer megnyitottam eremet neki.
EnglishTake a little bride, a sweet morsel of wrinkled flesh, and see what you beget!
Válassz egy menyecskét, egy ráncos-mézes falatocskát, majd meglátjuk, mi lesz belőle!
EnglishThe inner row, composed of sharp, needle-pointed teeth, is for shredding flesh.
A belső sor viszont éles, tűhegyes fogakból áll, és húsmarcangolásra való.

他の言葉