EN filth
volume_up
{名詞}

filth
volume_up
szenny {名詞} [日会]
Stench of chemicals, rotted filth in those jars.
Vegyszerek bűze, rohadó szenny az üvegekben.
Beneath the filth and ruin, he knew her scent.
A szenny és az elmúlás leheletén túl megérezte a lány illatát.
Az erkölcsi szenny színültig telt edénye vagy.
filth (同様に: black, dirt, mess, muck)
volume_up
piszok {名詞}
Mint a mocsok, a betegség, a piszok
Some beastly hole of the Orcs, I'll warrant, with a hundred years of their filth in it.'
Mintha valami ork-odú lenne, ahol száz éve gyűlik a piszok.
And if you looked closely at that filth you could see it wasn't just dirt, it was flesh, it was rubble, it was porcelain fragments, newspapers.
És ha közelebbről megnézted ezt a koszt, láttad, hogy ez nem egyszerűen piszok; hús, kőtörmelék, porcelándarabok, újságpapír.
filth (同様に: corruption, graft)
filth (同様に: corruption, depravity, lewdness)
filth
filth
volume_up
ocsmány beszéd {名詞} [日会]
filth
volume_up
ocsmányság {名詞} [日会]
filth (同様に: scurrility)
filth (同様に: foulness, nastiness, obscenity, smut)

ハンガリー語での"filth"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishShe says it's filth to look at the man and let him come under the covers.
Carl néni azt mondja, hogy fertelem ránézni az emberre, és beengedni a paplan alá.
EnglishHis hair, for all its filth and tangles, kept its preternatural luster.
Haja megtartotta természetfölötti fényét, bármilyen csapzott volt is a piszoktól.
English`Petyr,' she said, `I shall never live in hunger and filth as she lived.
Petyr szólalt meg , én sohasem fogok éhezni, és mocsokban élni, mint az anyám.
EnglishThe constant come-and-go of troops had reduced the village to a state of unspeakable filth.
A szüntelenül átvonuló csapatok kimondhatatlan szennyel árasztották el a falut.
EnglishThe rain did nothing to wash away the filth he felt clinging to his soul.
Mocskosnak érezte magát, amit még a leghevesebb eső sem moshatott volna le a lelkéről.
EnglishSmears of dirt were left on the walls, here and there were little balls of dust and filth.
A falon piszokcsíkok húzódtak, mindenfelé csomókba gyűlt a por és a hulladék.
EnglishHe felt covered in filth and was not sure that he could ever get it off.
Mocskosnak érezte magát, és nem volt biztos benne, hogy valaha is kimosakodhat belőle.
EnglishIn a litter of filth and matted straw stood a number of hulking men eight or nine feet tall.
Mocsokban és szalma között néhány majd három méter magas, ormótlan férfi álldogált.
EnglishThe three were equally vile, of sticky blood, red pulp, inner filth.
Ez a három az ő szemében egyformán hitványnak tűnt; ragacsos vérű, hájas mocsoknak.
EnglishBut rather copy this woman, and like she turn your filth into gold.
Inkább kövessétek ezt a nőt, és mint ő, változtassátok ti is arannyá lelketek sarát.
EnglishOr is he here scrambling somewhere else in all this filth, or did the Tunnel take him up!
Itt vergődik-e most is ebben a mocsokban, vagy beléphetett az alagútba?
EnglishVasiliev was dead, found with his face down in the filth of a sewer.
Vasziljev meghalt, a csatorna mocskos vizében arccal lefelé találták meg.
EnglishEredeti felirat: Tomi Filth A feliratot a filmhez igazította: KGB-2003
Eredeti felirat: Tomi Filth A magyarra forditotta: Deuce Support és türelem: Vadmacsek ;)
EnglishA gruel of filth had started to seep over the lip of the toilet and dribble onto the floor.
Kásás mocsok szivárgott a kagyló szélén, s kezdett a padlóra csöpögni.
EnglishFor a moment he saw a long white hand, streaked with blood; saw ragged nails silted with filth.
Egy pillanatra hosszú, vérfoltos fehér kezet látott, beszakadt körmei alatt piszokkal.
English'She's been left in her own filth for a couple weeks now, and it's not a pretty situation.'
Már vagy két hete ott hever a saját mocskában, nem túl szép látvány.
EnglishWith night still hiding the filth, the quiet streets seemed almost pristine.
A rejtélyes fényben, amely még elfedte a koszt és a mocskot, a városok valahogy érintetlennek tűntek.
EnglishSurveillance, taking pictures, like those, and gathering filth for court.
Megfigyelés, fényképek készítése (olyanokat, mint itt ezek), és a szemét összegyűjtése a bíróságra.
EnglishBut a lot of it is not ethnic minority filth, its home-grown Russian crap.
De ennek nagy része nem a kisebbségek mocska, hanem igazi, rendes, házilag előállított orosz mocsok.
EnglishOne of the roaches from that filth-choked alley was now part of Bobby's footwear.
A szeméthalom egyik svábbogara tanyázott Bobby cipőjén.