「extraordinarily」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「extraordinarily」ハンガリー語 翻訳

EN extraordinarily
volume_up
{副詞}

extraordinarily (同様に: eminently, exceedingly, exceptionally, excessively)
Thirdly, the Lamfalussy Level 3 Committees are extraordinarily important.
Harmadszor, a Lámfalussy-féle harmadik szintű bizottságok rendkívül fontosak.
But they are extraordinarily important for my country, Poland.
Ugyanakkor rendkívül fontosak hazám, Lengyelország számára.
Men can be extraordinarily obtuse, said Evelyn thoughtfully.
Férfiak néha rendkívül nehéz felfogásúak mondta Evelyn elgondolkodva.
extraordinarily (同様に: exceptionally)
Orrin was the chief steward, an extraordinarily competent young man.
Orrin, egy kivételesen tehetséges fiatalember, volt a szolgálók vezetője.
Kivételesen erős képességekkel rendelkezik.
Nash kivételesen jó ember.
extraordinarily (同様に: eminently, extremely, thunderingly)
That is the key objective of this report and I therefore believe that it is extraordinarily appropriate.
A jelentésnek ez a fő célkitűzése, és ennélfogva, azt hiszem, ez rendkívüli módon jól van így.
extraordinarily (同様に: monstrously, monstrous)
extraordinarily (同様に: unusually)

"extraordinarily"の類義語(英語):

extraordinarily

ハンガリー語での"extraordinarily"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe probabilities make this game extraordinarily difficult to win, she said.
Néhány kiszolgált ócska csillaghajó húzott el felettük, iszonyú dübörgéssel.
EnglishIt was extraordinarily unlike the inquests as pictured in sensational fiction.
Teljesen más külsőségek közt folyt le, mint amilyen a halottszemle a köztudat szerint.
EnglishVisbhume seemed extraordinarily alert, and looked back and forth, from side to side.
Visbhume különösen ébernek tűnt; állandóan forgolódott, jobbra-balra nézett.
EnglishFabius said that he was extraordinarily like Postumus, only a little shorter.
Fabius azt mondta, hogy hihetetlenül hasonlít Postumusra, csak egy kicsit alacsonyabb.
EnglishRegenerative medicine is an extraordinarily simple concept that everybody can understand.
A regenerációs orvoslás egy végtelenül egyszerű elmélet, amelyet bárki megérthet.
EnglishExtraordinarily damaging, if you're talking about using the talents of the population.
Kifejezetten káros, ha a lakosságban rejlő tehetség hasznosságát tekintjük.
EnglishThe room seemed extraordinarily quietas if she were not the only one holding her breath.
A szobában természetellenes csend honolt, és Susan úgy érezte, nincs egyedül.
EnglishIt's extraordinarily kind of you, Mrs. Oliver, to have taken all this trouble.
Roppant hálás vagyok, Mrs. Oliver, hogy ekkora utat tett meg miattam.
EnglishHis feet were of an extraordinarily interesting design, each being an inflatable sphere.
Különlegesen érdekes volt a lába feje: mindegyik egy-egy felfújható gömb.
EnglishIt's extraordinarily difficult, you know, to make up a description of anybody.
Tudja, nagyon, rettenetesen nehéz kitalálni egy személyleírást.
EnglishEither you have taken an extraordinary fancy to me or else you're extraordinarily deep.
Vagy nagyon rokonszenves vagyok magának, vagy maga nagyon furfangos.
EnglishMeanwhile, of course, the Americans were delivering real aid in the most extraordinarily swift manner.
Közben persze az amerikaiak valódi segélyt vittek, mégpedig hihetetlenül gyorsan.
EnglishUlver gave the creature what seemed to her like an extraordinar­ily long time to say something more.
Ulver egy örökkévalóságig várt a válaszra, aztán nem bírta tovább cérnával.
EnglishBut you see, these killings-they're extraordinarily vicious.
De lásd be, hogy ezek a gyilkosságok hihetetlen elvetemültségre utalnak.
EnglishI could see his eyelashes, which had always been extraordinarily long.
Láttam a szempilláját, amely éltében is feltűnően hosszú volt.
English. - (SV) Madam President, thank you for an extraordinarily interesting and stimulating debate.
előadó. - (SV) Elnök asszony! Köszönöm ezt a mérhetetlenül érdekes és ösztönző vitát.
EnglishIt is extraordinarily hard, but this man is no Mors Planch.
Tényleg nem egyszerű, de ez az ember közel sem olyan, mint Mors Planch.
English(ES) Mr President, I believe we are discussing an extraordinarily important subject for the people.
(ES) Elnök úr! Azt hiszem, az emberek számára mérhetetlenül fontos témát vitatunk most meg.
EnglishWe are talking about a specific and extraordinarily controversial case.
Itt egy konkrét és különösen vitatható esetről van szó.
EnglishI find most of the human race extraordinarily repulsive.
Az emberi faj legtöbb képviselőjét felettébb visszataszítónak tartom.