「to exonerate」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to exonerate」ハンガリー語 翻訳

EN to exonerate
volume_up
[exonerated|exonerated] {動詞}

1. 通常

to exonerate (同様に: to clarify, to clear, to clear up, to demystify)
tisztáz vkit a vád alól
to exonerate (同様に: to declassify, to dissolve, to justify, to lift)
to exonerate (同様に: to deliver, to disentangle, to ease, to free)
to exonerate (同様に: to exempt, to free, to frank)
kötelezettség alól mentesít

2. 法律学

to exonerate (同様に: to acquit)

ハンガリー語での"to exonerate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishSince, however, she was killed, added the inspector, that seems to exonerate her.
De mivel megölték tette hozzá a felügyelő , őt aligha gyanúsíthatjuk.
EnglishHowever, that should not in any case exonerate us from strategic thinking in two areas.
Ez azonban semmi esetben sem menthet fel minket a stratégiai gondolkodás alól két területen.
EnglishTheres no defence I can offer that should ever exonerate me, Rose said.
- Sajnos semmit sem tudok felhozni a védelmemre - mondta Rose.
EnglishIf Stuart were here, he would exonerate us, you can't really think that someone of Stuart's years ...
Ha Stuart itt lenne, tisztázhatna minket, csak nem képzelitek, hogy ilyen tisztes korú valaki, mint Stuart...
EnglishI hoped that by a few apparently idle questions I could exonerate certain members of the family beyond question.
Abban reménykedtem, hogy néhány ártatlan kérdés segítségével alibit tudok biztosítani a családtagok részére.
EnglishThis tape clearly exonerate Ron Chartman.
Ez a szalag teljes mértékben tisztázza Ron Chartman-t.
Englishto exonerate from an obligation
EnglishA merger between different entities does not exonerate the parties to the merger from their obligations under national data protection principles.
A különböző egységek közötti összeolvadás nem mentesíti az összeolvadásban részt vevő feleket a nemzeti adatvédelmi alapelvek szerinti kötelezettségeik alól.