「exemption」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「exemption」ハンガリー語 翻訳

EN exemption
volume_up
{名詞}

exemption (同様に: discharge, franchise, freedom, grace)
The exemption will be in line with the efforts made at national level.
A mentesség összhangban lesz a tagállami szinten tett erőfeszítésekkel.
In Portugal, 356 140 Portuguese enterprises could be covered by this exemption.
Portugáliában ez a mentesség 356 140 portugál vállalkozást ölelhet fel.
Unfortunately, a comparable exemption does not apply to all EU citizens.
Sajnos nincs hasonló mentesség érvényben valamennyi EU-polgár tekintetében.
exemption (同様に: immunization, release)
AZ EGK-VIZSGÁLAT ALÓLI MENTESÍTÉS
In fact, it welcomes the abolition of the exemption and the application of the general law of competition.
Tulajdonképpen üdvözli a mentesítés eltörlését és az általános versenyjogi szabályok alkalmazását.
Exemption from valued added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries (vote)
A harmadik országból beutazó személyek által importált áruk után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítés (szavazás)
exemption (同様に: exception, pulling out, removal, taking out)
volume_up
kivétel {名詞}
However, the exemption does not apply to such specimens traded as dormant tubers.
E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére.
This exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.
Ez a kivétel jellegében általános, de szokás szerint az ördög a részletekben rejlik.
There is also, however, one exemption for which we would argue, and it relates to renovation loans.
Van azonban egy kivétel, amely mellett ki szeretnénk állni.

"exemption"の類義語(英語):

exemption

ハンガリー語での"exemption"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishLikewise, an exemption in accordance with Article 13(4) could therefore not be granted.
Hasonlóképpen, nem adhatták meg a 13. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet.
EnglishAn exemption in accordance with Article 13(4) had therefore to be rejected.
Ezért el kellett utasítani a 13. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet.
EnglishAt that point, I will again request an exemption in the other French overseas departments.
Akkor ismét kérni fogom a mentességet a francia tengerentúli megyék számára.
EnglishWe should, in principle, support visa exemption for the countries of the Western Balkans.
Elviekben támogatnunk kellene a nyugat-balkáni országok vízummentességét.
EnglishOn this basis, its request for an exemption in accordance with Article 13(4) has to be rejected.
Ennek alapján, el kell utasítani a 13. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet.
EnglishWe address that problem by examining each category and every exemption.
Úgy kezeljük ezt a problémát, hogy újravizsgálunk minden kategóriát és minden mentesítést.
EnglishThese two States therefore have an exemption with regard to their participation in EMU.
E két tagállam így mentességet élvez a GMU-ban való részvétel alól.
EnglishThe position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
A mentességi rendelet megszüntetése mögött meghúzódó álláspont és érvelés megfontolatlan.
EnglishThe exemption may be granted only in so far as the compensating products obtained are exported.
A mentességet csak akkor lehet megadni, ha a végtermékeket exportálják.
EnglishAny exemption from such payment obligation should have been provided for in the contract.
Minden ilyen fizetési kötelezettség alóli mentességről rendelkezni kellett volna a szerződésben.
Englishcriteria for deciding on the duration of exemption/grace periods
a mentességi/türelmi időszakkal kapcsolatos döntéshozatal kritériumai,
EnglishToday, the countries are individually negotiating with the host country on that kind of exemption.
Ma az egyes országok külön-külön tárgyalnak a fogadó országgal az említett mentességről.
EnglishThat is why I, in turn, advocated the exemption of renewable energies.
Ez az, amiért a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos megoldások mentessége mellé álltam.
EnglishTherefore, VHI's initial exemption from the EU's rules for insurers is no longer applicable.
Ezért a VHI eredeti mentessége az EU biztosítókra vonatkozó szabályai alól már nem alkalmazható.
EnglishThe June List advocates Swedish exemption from EU labour law.
A "Junilistan” azt javasolja, hogy Svédország mentesüljön az uniós munkajog hatálya alól.
EnglishProducts that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Az "octroi de mer” elnevezésű adó vonatkozásában adómentességre vagy adókedvezményre jogosult termékek (
EnglishI agree that the validity of the exemption provisions should be extended to 31 December 2015.
Egyetértek a mentesítő rendelkezések hatályának 2015. december 31-ig történő meghosszabbításával.
EnglishHowever, this requires an exemption from the stringent EU competition rules in agriculture.
Ehhez azonban a mezőgazdaság területén felmentést kell adni a szigorú európai versenyszabályok alól.
EnglishVAT exemption on the final importation of certain goods (
Bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek (
EnglishThe exporter concerned also availed of benefits under the income tax exemption provisions of the EOUS.
Az adott exportőr kihasználta az EOER jövedelemadó rendelkezései szerinti kedvezményeket is.