「dynasty」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「dynasty」ハンガリー語 翻訳

EN dynasty
volume_up
{名詞}

dynasty (同様に: house)
volume_up
dinasztia {名詞}
I had a conflict-- homework or Dynasty... and Dynasty won.
Konfliktusom volt... lecke vagy "Dinasztia"... és a "Dinasztia" nyert.
Yet these are nineteenth-dynasty hieroglyphs without question, Lawrence countered.
Ezek viszont kétséget kizáróan a tizenkilencedik dinasztia hieroglifái ellenkezett Lawrence.
This is the map of the Yuan Dynasty, led by Kublai Khan, the grandson of Genghis Khan.
Ez a Yuan dinasztia térképe, amit Kubla kán, Dzsingisz kán unokája vezetett.
dynasty (同様に: house)

ハンガリー語での"dynasty"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAn ape woman who could breed with him to form a new dynasty of superior beings-
Egy nősténymajmot, akivel tud párzani, hogy létrehozza a felsőbbrendű lények új dinasztiáját...
EnglishYou get a bunch of lawyers working by the hour and you build a dynasty.
Az ember összeszed néhány ügyvédet, akik éjjel-nappal dolgoznak, és azután szépen felépít egy dinasztiát.
EnglishHis attachment to the Obolovitch dynasty is remarkable.
Csodálatos az Obolovitch dinasztiához való ragaszkodása.
EnglishHow'd you like to start a dynasty with me, Duffy?
Mit szólnál ahhoz, Duffy, ha mi ketten dinasztiát alapítanánk?
EnglishI will slap you so hard, you'll end up in the Ming dynasty.
Olyan pofont kapsz, hogy a fal adja a másikat.
EnglishKashgar's rich history goes back to China's Han Dynasty, and the city was an important staging post on the Silk Road.
Gazdag történelme a kínai Han dinasztiára vezethető vissza; a város fontos pihenőhely volt a Selyemút mentén.
EnglishA potential aggressor would be deterred for fear of certain defeat, along with punishment and an end to his dynasty.
Az esetleges támadót elrettenti a biztos vereségtől, a büntetéstől és a dinasztiájának kihalásától való félelem.
EnglishNo problems with dynasty, he already has sons.
Nála nem gond a nemzetség, már vannak fiai.
EnglishStill unmarried, though; no dynasty.
EnglishWhich dynasty was that, Ky?
EnglishOn 16 June transmission of New Tang Dynasty Television (NTDTV) to mainland China was suddenly halted by the operating firm Eutelsat.
Június 16-án a New Tang Dynasty Television (NTDTV) szárazföldi Kínának szánt adását hirtelen az üzemeltető cég, az Eutelsat megszakította.
EnglishThere, very faintly, he could see the stamp of the embalmer- the words in Egyptian which told him the thing was from a dynasty before his time.
Halványan még láthatta a balzsamozó bélyegét az egyiptomi szavakat, melyek tudatták vele, hogy ez a testrész egy dinasztiával az ő ideje előttről származik.

他の言葉