「dissension」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「dissension」ハンガリー語 翻訳

EN dissension
volume_up
{名詞}

dissension (同様に: pulling away)
They give the impression of dissension and inconsistency.
A széthúzás és következetlenség benyomását keltik.
Agreement, not dissension - brotherhood, not hatred.
Egyetértés és nem széthúzás, testvériség és nem gyűlölet.
Although the magicians were persuaded to restraint, travail and dissension elsewhere were rife.
Bár a mágusokat Murgen megpróbálta korlátozni, az élet más területein óriási volt a széthúzás és a viszálykodás.

"dissension"の類義語(英語):

dissension

ハンガリー語での"dissension"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThey require the stimulant of dissension to create drama in their lives.
Izgatószer kell nekik, veszekedés, hogy drámaivá tehessék az életüket.
EnglishThere's been some rather long-standing dissension among the militant orders,' he told them.
A harcos rendek között van egy bizonyos régóta tartó ellentét mondta.
EnglishTonight you will, Raul said, leaving no room for dissension.
- Ma este te is cigarettázni fogsz - mondta Raul, nem hagyva teret a további ellenkezésnek.
EnglishThe beat keeps you running in circles, like: Tension, apprehension, and dissension have begun.
Olyan, int egy kádencia, nincs vége soha, folyvást ismétlődik.
EnglishTheir real concern is internal political dissension and possible collapse.
Sokkal inkább félnek a belső tényezőktől: a politikai széthúzástól és attól, hogy a rendszerük összeomolhat.
EnglishI resent the dissension you're trying to create in the middle of a crisis.
Viszályt próbál szítani ilyen válságos pillanatban?
EnglishTension, apprehension, and dissension have begun...
Reich csöndesen, higgadtan beszélt, nem hagyta magát kihozni a sodrából.
EnglishAnd there arose a dissension so that they departed one from another.
Így nézeteltérés támadt köztük, s elváltak egymástól.
EnglishTherefore, please stop creating this fear and dissension.
Ezért kérem Önöket, ne keltsenek félelmet és széthúzást!
EnglishAnd here, when there is a respite in the struggle, what do you do but try to sow dissension between us...
És itt is, amint van egy kis fegyvernyugvás, mi mást teszel, mint viszályt próbálsz támasztani közöttünk
EnglishAnd meanwhile there is no possible doubt about the hatred and dissension that the Trotsky-Fascist accusation is causing.
Ahhoz mindenesetre nem férhet kétség, hogy a trockista fasiszta vád gyűlöletet és viszályt kelt.
English15 Tension, apprehension, and dissension have begun.
Feszül már, érzem jól, s a szakítás, íme jő.
EnglishTension, apprehension, and dissension have begun...
Feszül már, érzem jól, s a szakítás, íme, jó!
EnglishTension, apprehension, and dissension have begun...
Feszül már, érzem jól, s a szakítás, íme jő.
EnglishIt caused no point of dissension between you?
- Emiatt nem volt nézeteltérés önök között?
EnglishTension, apprehension, and dissension have begun...
Reich elragadtatása határtalan volt.
EnglishDissension--- A hand touched his shoulder.
Egy kezet érez a vállán, és egy hangot hall.
EnglishSo there was dissension in the Japanese government, and at least one of its professional departments had a slight grasp on reality.
Tehát ellentét van a japán kormányon belül, és legalább az egyik szakminisztériuma némileg reálisan gondolkodik.
EnglishTension, apprehension, and dissension...
Feszül már, érzem jól, s a szakítás
EnglishCasmir had long worked to foment dissension among the Ulfish barons, that they might enter upon a full-scale rebellion against the rule of their foreign king.
Casmir már régen igyekezett viszályt szítani az ulf bárók között, amelynek célja fellázításuk volt idegen királyuk uralma ellen.