「desired」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「desired」ハンガリー語 翻訳

EN desired
volume_up
{形容詞}

desired (同様に: desirable, right, wanted, covetable)
This paragraph - carefully worded though it may be - suggests that this is a desired outcome.
Ez a bekezdés - bármennyire is óvatosan szövegezték - azt a látszatot kelti, hogy ez egy kívánatos kimenetel.
This is why, if we want to move in the desired direction, I believe that we must focus on standardisation procedures.
Így, ha a kívánatos irányba szeretnénk haladni, azt gondolom, hogy a szabványosítási eljárásra kell összpontosítanunk.
Skinner began to rebuild the mood he desired, furious with the disruption but not even daring to consider criticizing Citizen Ash.
Skinner próbálta helyreállítani a kívánatos légkört, és nagyon mérges volt a zavaró közjáték miatt, de eszébe sem jutott kritizálni Hamu polgártársat.

"desired"の類義語(英語):

desired

ハンガリー語での"desired"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishA policy of agreement and tolerance could not bring about the desired effect.
A kiegyezésen és tolerancián alapuló politika nem tudta a kívánt hatást elérni.
EnglishIt remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
Még látnunk kell azonban, hogy az intézkedéseknek meglesz-e a kívánt hatásuk.
EnglishWho found grace before God and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
Õ kegyelmet talált Istennél, s könyörgött, hadd építhessen hajlékot Jákob Istenének.
EnglishYou gentlemen are good companions, but your cooking leaves a bit to be desired.'
Remek bajtársak vagytok, de a főzési tudományotok erős kívánnivalókat hagy maga után.
EnglishBut unfortunately this year's draft budget leaves much to be desired in this respect.
Sajnos az idei költségvetés-tervezet kívánnivalót hagy maga után e tekintetben.
EnglishAnd finding no cause of death in him, they desired of Pilate that they might kill him.
Bár semmi halált érdemlő bűnt nem tudtak róla, mégis halálát kérték Pilátustól.
EnglishHe would have had me play on, but it grew late, and I desired to be excused.
Azt akarta, hogy tovább játsszam, de én elnézését kértem, mert már késő van.
EnglishAs a consequence, it has not been possible to achieve the desired regulatory aims.
Következésképpen nem lehetett megvalósítani a kívánt szabályozási célokat.
EnglishMany features of the elections were of a standard which left much to be desired.
A választások több szempontból messze nem feleltek meg a kívánatosnak tartott normáknak.
EnglishThe results leave something to be desired and the monitoring of them is inadequate.
Az eredmények kívánnivalót hagynak maguk után, és nem megfelelő azok nyomon követése.
EnglishIt imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
Kereskedelmi embargót vezetett be, habár eddig ez még nem fejtette ki a kívánt hatást.
EnglishThe procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
A SWIFT-hez kapcsolódó eljárások ebben a tekintetben sok kívánnivalót hagynak maguk után.
EnglishA small shaded lamp at his elbow gave him light to read by if he so desired.
A könyökénél levő kis ernyős lámpa elegendő fényt adott volna, ha éppen olvasni kíván.
EnglishWhatever his heart desired, came the answer; whatever his fucking heart desired.
Amire a szíve vágyik ez volt a válasz, amire az a rohadt szíve vágyik.
EnglishAt the same time, coordination between future investments leaves a lot to be desired.
A jövőbeni beruházások közötti koordináció ugyanakkor sok kívánnivalót hagy maga után.
EnglishThat the man who used it would be transported to a world which his spirit desired.
Az, aki használja a követ, olyan világba kerül, ami után lelke sóvárog.
EnglishThe giant on the video screen gave his benediction to all that Daniel had ever desired.
Az óriás a képernyőről áldását adta mindenre, amit Dániel egyáltalán megkívánhatott.
EnglishAll men praised my beauty and desired me, save for the husband I was given.
Az összes férfi dicsérte a szépségemet, és kívánt, kivéve a férjet, aki nekem adatott.
EnglishYou could get any woman you desired because you were suddenly desiring the undesirable.
Bárkit megkaphattál, akit akartál, mert olyanokat akartál, akiket nem szoktak akarni.
EnglishBesides that, its geographical and professional composition leaves something to be desired.
Ezenfelül a földrajzi és szakmai összetétele is kívánnivalókat hagy maga után.