「deferentially」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「deferentially」ハンガリー語 翻訳

EN

deferentially {副詞}

volume_up
deferentially (同様に: respectfully, reverently)
Kinson moved aside deferentially and let him step to the fore.
Kinson tiszteletteljesen félreállt, előreengedte a druidát.
The people I spoke of, Master,' the lantern-jawed man in the bull-hide armour said deferentially in his deep, hollow voice.
A látogatók, akikről beszéltem, mester mondta a lámpást tartó, bivalybőr páncélos kapuőr tiszteletteljesen mély, síri hangján.

"deferentially"の類義語(英語):

deferentially
deferential

ハンガリー語での"deferentially"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn another minute a man had slipped into the room, and stood deferentially by the door.
Egy férfi siklott be a szobába és alázatos arccal megállt az ajtónál.
English'I'm sorry, My Lords,' Sir Nashan said deferentially, 'but I don't quite follow what you've got in mind.'
Bocsássanak meg, nagyuraim szólt közbe udvariasan Sir Nashan , de nem egészen értem, miről beszélnek.
EnglishThe white-haired butler was hovering deferentially at his elbow.
A fehérhajú komornyik sompolygott a lord mellé.
EnglishThe others listened deferentially, but Alacrity, anger smoldering, looked around the room restlessly.
A többiek érdektelenül hallgatták, de a dühtől fortyogó Alacrity fáradhatatlanul tekintgetett körbe a szobában.
EnglishHishah remained deferentially at the Earthman's heels.
Hishah tisztelettudón követte a földlakót.
EnglishThe man was attending a reception at the Indian Embassy, standing beside his own ambassador and smiling deferentially.
Az indiai nagykövetségen készült egy fogadáson, ahol emberünk a saját nagykövete mellett áll, és udvariasan mosolyog.
EnglishArion, as Crown Prince, might insist on being treated deferentially, but Ander's position and expectations were somewhat less.
Arion, mint trónörökös ragaszkodhatott a tisztelethez, ám a csekélyebb rangú Andernek mérsékeltebb elvárásai voltak.
EnglishNo, Sir, I answered deferentially.
EnglishParker interposed deferentially.
EnglishA minute or two later a young man came up to her deferentially and bowed, while soldiers began rushing back and forth and somewhere there was the terrible, almost human scream of a dying animal.
Egy-két perc múlva egy fiatalember jött oda hozzá udvariasan, közben a katonák összevissza rohangáltak, és valahol egy halódó állat rettenetes, szinte emberi sikolya hallatszott.