「curve」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「curve」ハンガリー語 翻訳

volume_up
curve {名詞}

EN curve
volume_up
{名詞}

curve (同様に: diagram)
volume_up
görbe {名詞}
A curve's a curve, a plane's a plane, and the two won't mix.
A görbe az egy görbe, a sík az sík, és a kettő nem keveredik.
Use this icon to define a filled, freeform Bézier curve.
Használja ezt az ikont egy kitöltött, szabadkézi Bézier-görbe létrehozásához.
uel delivery curve plotted against air flow, and settings required to maintain the curve (2).
"Tüzelőanyag-szállítási görbe a légáram függvényében, és a görbe fenntartásához szükséges beállítások(2)."
curve (同様に: bend, corner, curvature, turning)
volume_up
kanyar {名詞}
Jill steered around another curve, passing cattle near a stream in another valley.
Újabb kanyar után, a völgyben a folyóparton legelő tehenek mellett hajtottak el.
I lurched around another curve, and cool air struck my face.
Egy újabb kanyar felé igyekeztem, hűvös levegő csapta meg az arcomat.
The town appeared suddenly, after a curve at the foot of the low hill where Belbo's house was.
Hirtelen, egy kanyar mögül bukkant ki a falu, annak a dombnak a tövében terült el, amelyikre a Belbo háza épült.
curve (同様に: bend, bow, camber, crook)
- Press Shift while dragging to change the curve in a straight line.
- Nyomja le a Shift-et húzás közben a görbület egyenes szakaszon való kijelöléséhez.
- Press Backspace to cancel the last curve.
- Nyomja le a Backspace-t a legutolsó görbület megszüntetéséhez.
curve (同様に: bend, camber, run, shoulder)
volume_up
hajlat {名詞}
The cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
curve (同様に: bend, corner, crook, twist)
curve (同様に: chart, diagram, graph)
volume_up
grafikon {名詞}
Indeed, many experts believe that the notorious hockey stick-shaped exponential global warming curve is, in reality, a graphic fabrication.
Valójában sok szakértő úgy gondolja, hogy a hírhedt hokiütő alakú exponenciális globális felmelegedési görbe igaziból csak egy kitalált grafikon.
curve

ハンガリー語での"curve"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
EnglishHe stood beside the car smoking and looking off down the curve of the street.
Degarmo ott állt a kocsi mellett, cigarettázott, és lenézett az útkanyarulat felé.
EnglishIt banked round the remainder of the curve, then set out across the slender bridge.
Amikor a kanyarba ért, kicsit megdőlt, majd egyenesen robogott tovább a hídon.
EnglishHe swept Keepiru with sonar, as if to memorize every curve of an intended prey.
Szonárjával végigsöpört Kipirun, mintha agyába akarná vésni a préda minden porcikáját.
EnglishBut then the point slid free and slithered along the curve of the shield and away.
De a dárda hegye aztán elcsusszant, végigsiklott a pajzs felületén és tovaszáguldott.
EnglishHe looked straight at me, and then his eyes swept the curve of forest, taking their time.
Egyenesen rám nézett, aztán szeme komótosan végigpásztázta az erdő kanyarulatát.
EnglishThe line of light globes which followed each curve of the claw fortifications was caught.
Elérte a gömb alakú fények vonalát, melyek az erődítményrendszert ölelték körbe.
EnglishHe banked the Fledermaus, sending it in a wide curve around the western tower.
Bedöntötte a Fledermaust, és széles ívben a nyugati torony felé fordult.
EnglishHe saw something to his right, something hidden from me by a curve of forest.
Meglátott valamit jobb felől, amit előlem elrejtett az erdő kanyarulata.
EnglishAt once two vans appeared through the trees, swerving around a curve in the lane.
Hirtelen két furgon bukkant elő a fák közül, és rákanyarodott a kapuhoz vezető bekötőútra.
EnglishI have never been here before, I would swear to it, I know not the curve of that hill ...
Soha nem jártam még itt, esküdni mernék rá, nem ismerem annak a dombnak az ívét...
EnglishAnd so here I introduce something, the set of rivers of a plane-filling curve.
És itt bevezetek valamit, a síkot betöltő folyó kanyarulatok halmazát.
EnglishAilill smiled, but no good showed in the sensual curve of those thin lips.
Aztán elmosolyodott, de érzékien ívelő, keskeny ajkai nem sok jót ígértek.
EnglishPredictions of the longevity of bureaucracy-driven societies fit a precise curve.
Késő este érkeztek- a hegyóriások hósipkája narancsvörösen ragyogott.
EnglishShe was as shapely as a sales-curve, pretty, but a trifle too young.
Formás volt, akár az üzleti forgalom grafikonja, csinos, és észvesztően fiatal.
EnglishThe foundation of this curve is that we keep losing the wells that are close to the ground.
Ennek az alapja, hogy folyamatosan veszítjük el a földfelszín-közeli kutakat.
EnglishConverts a curve into a straight line or converts a straight line into a curve.
Egy görbét egyenes vonallá vagy egy egyenes vonalat görbévé alakít.
EnglishIn its place the sand had swept down in a gentle curve from beyond the wall.
Helyette nagy halomban tornyosodik a házfal résein beszivárgott homok.
EnglishThey were still plunging down the long cycloidal curve of the grav drop.
A fülke egyre lejjebb merült a széles, spirál alakú gravitációs veremben.
EnglishAt last some lights, from a big barge four vessels away round the canal's gradual curve.
Négy hajóval arrébb, a csatorna küls ívén álmos fények pislákoltak egy hatalmas bárkán.