「to cultivate」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to cultivate」ハンガリー語 翻訳

EN to cultivate
volume_up
[cultivated|cultivated] {動詞}

1. 通常

to cultivate (同様に: to develop, to give off)
to cultivate (同様に: to bear, to consider, to endure, to hold)
volume_up
tart {動}
I felt much relieved that Sejanus thought me still worth cultivating, but I couldn't make sense of what he told me.
Erősen megkönnyebbültem, látva, hogy Sejanus még mindig érdemesnek tart a barátkozásra, de nem értettem, hogy mit akart a fogadással.
to cultivate (同様に: to civilize, to humanize)
to cultivate (同様に: to develop, to evolve)
to cultivate

2. 農業

to cultivate
to cultivate (同様に: to farm)

ハンガリー語での"to cultivate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe only way to win at dice therefore was to cultivate a genuine desire to lose.
Az egyetlen mód tehát, hogy nyerjünk kockán, ha őszintén veszíteni akarunk.
EnglishIt opens up the opportunity to promote and cultivate the European model of sport.
Lehetőséget teremt a sport európai modelljének erősítésére és művelésére.
EnglishAnd outside the library, I wanted to make a place to cultivate your mind.
A könyvtáron kívül pedig olyan helyet akartam létrehozni, ahol művelhetitek az elméteket.
EnglishLords and ladies, patience is a virtue more should cultivate.
- Hölgyek és urak, a türelem olyan erény, melyet mindenkinek gyakorolnia kellene.
EnglishHe would cultivate women he could take out, get to know them pretty well.
Olyan nőkkel szűri össze a levet, akikkel eljárhat különféle helyekre, hogy jól megismerje őket.
EnglishThe society finger, the boy who would cultivate the victim and set the stage.
A társadalmi informátor, az a fickó, aki barátságot köt a kiszemelt áldozatokkal, és elrendezi a szánt.
EnglishTo cultivate the synthetic bonding, the team used recordings from Floyt's sessions on Alacrity.
Hogy ki tudják cselezni a szintetikus burkot, a két klinikus elővette az első felvételeket.
EnglishIt was our job to keep an eye on you, to cultivate the best and cull the bastards.
- Mi nők vallottunk kudarcot, mert hagytuk, hogy megtörténjen.
EnglishIt is important that we cultivate and preserve this multiculturality.
Fontos, hogy ápoljuk és megőrizzük ezt a multikulturalizmust.
EnglishAs regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship.
Ami az energiakérdést illeti: ezen a területen is nyugodt, ésszerű kapcsolatot kell ápolnunk.
EnglishThere are often national laws which cultivate such attitudes and send out the wrong messages.
Sok olyan nemzeti jog létezik, amely támogatja az ilyesféle hozzáállást, és rossz üzeneteket közvetít.
EnglishBartholomew's are encouraged to cultivate silence at all times, except during scheduled social periods.
Szent Bertalan szerzetesei igen csendesek, kivéve a közös társasági eseményeket.
EnglishAnd you begin to get very sentimental; you cultivate sentimentality intensely.
És az ember nagyon érzelgőssé válik.
EnglishHe would dive with Abanks and cultivate a friendship.
Abanksszel fog búvárkodni és majd összebarátkozik vele.
EnglishIt's always been characteristic of the hermit, Diotallevi declared, to cultivate a healthy filth, to humiliate his body.
A remeték, rájuk jellemző módon, mindig is gondoskodtak az egészséges koszról, hogy megalázzák a saját testüket.
EnglishFor some months now I cultivate the marrows.
Néhány hónapja termesztem e tököket.
EnglishWe would be taking an enormous step backwards if we felled tropical forests in order to cultivate biofuels.
Hatalmas lépéseket tennénk például hátrafelé, ha kiirtanánk a trópusi erdőket csak azért, hogy a bioüzemanyagok felhasználását fokozzuk.
EnglishA third stage involved fruit trees that proved much harder to cultivate, including apples, pears, plums, and cherries.
A harmadik szakaszban találjuk a nehezebben nemesíthető gyümölcsfákat, például az almát, a körtét, a szilvát és a cseresznyét.
EnglishWe don't cultivate it in one another.
EnglishYou end up isolated if you don't cultivate the capacity for solitude, the ability to be separate, to gather yourself.
Akkor válunk elszigeteltté, ha nem fejlesztjük ki az egyedüllétre való képességet, a különlét képességét, hogy összeszedhessük magunkat.