「to condense」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to condense」ハンガリー語 翻訳

EN to condense
volume_up
[condensed|condensed] {動詞}

1. 通常

to condense (同様に: to close up, to ball, to compact)
to condense (同様に: to densify)
to condense
to condense (同様に: to densify)

2. 科学

to condense (同様に: to dissolve)
to condense
to condense
to condense

ハンガリー語での"to condense"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishEnter the amount by which you want to expand or condense the character spacing for the selected text.
Írja be a kijelölt szöveg betűközét ritkító vagy sűrítő mennyiséget.
EnglishPerhaps he could condense the two problems into one.
Lehet azonban, hogy ezt a két problémát, végső soron, egybe lehet fogni.
EnglishFor expanded or condensed spacing, enter the amount that you want to expand or condense the text in the by box.
Ritkított vagy sűrű betűköz beállításához a betűköz méretét kell a beviteli mezőbe írni.
EnglishOn the doorknob, on the radio casing, and on other metal objects, moisture began to condense out of the air.
Az ajtógombon, a rádió fémborításán és a többi fémtárgyon nedvesség csapódott ki a levegőből.
EnglishThe substance of his heart seemed to condense even further, until it was like a black hole in his chest.
Joe szíve még apróbbra zsugorodott, még parányibb lett, a végén már úgy érezte, egy fekete lyuk tátong a mellkasán.
EnglishCONTINUE THE BOILING, REGULATING THE HEATING SO AS TO CONDENSE THE VAPOURS IN THE MIDDLE OF THE FLASK NECK .
Folytassuk a forralást és a melegítést úgy szabályozzuk, hogy a gőzök a lombik nyakának a közepén csapódjanak le.
EnglishHow quickly the sunlight has gone, Uriens complained, as a grey fog and rain seemed to condense suddenly and fall about them.
- Milyen gyorsan eltűnt a nap - panaszkodott Uriens, miközben hirtelen szürke köd és eső fogta körül őket.
EnglishPerhaps you could condense your remarks?
Nem tudná esetleg tömöríteni az észrevételeit?
EnglishI'm going to try to condense this for you.
Megpróbálom összefoglalni ezt Önöknek.
EnglishThe form of the angel seemed to condense and swirl into a little vortex in midair, and then a blackbird swooped down onto the grass at Will's feet.
Az angyal alakja mintha összetömörült volna, apró légörvény, aztán egy rigó süvített a fűbe Will lábához.
English'Why don't you condense it for me?'
EnglishHow do you condense that?
EnglishThis isn't something I can condense, and if you're in as much trouble as you described, your life might very well depend on an absolute understanding of what I'm about to tell you.'
Ezt nem lehet rövidre fogni, és ha valóban az élete függ ettől, akkor a lehető legpontosabban meg kell értenie minden egyes szót.
EnglishShe paused for a moment to consider how best to condense her story, and then began, speaking quietly and concisely: 'This man came to the house for the first time yesterday and asked to see me.
Egy percig elgondolkodott, hogy a történteket a legszabatosabban összefoglalja, s azután beszélni kezdett, nyugodtan és világosan.