「compensation」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「compensation」ハンガリー語 翻訳

EN compensation
volume_up
{名詞}

compensation (同様に: indemnification, indemnity, offset, recompense)
Passenger compensation in the event of airline bankruptcy (vote)
Az utasoknak járó kártérítés a légitársaság csődje esetén (szavazás)
3. compensation and assistance in case of an accident.
3. kártérítés és segítségnyújtás baleset esetén.
Containers lost at sea and compensation (debate)
Tengeren elvesztett konténerek és kártérítés (vita)
compensation (同様に: makeup, offset, recompense, return)
So first the service and then compensation for delayed services.
Vagyis először legyenek szolgáltatások, aztán jöhet a kárpótlás is.
Turkey was ordered to pay compensation in this regard.
Emiatt Törökországot kárpótlás fizetésére kötelezték.
Let us begin discussions regarding appropriate compensation.
Inkább beszéljük meg mi lehetne a megfelelő kárpótlás a szülők számára.
compensation (同様に: fine, indemnification, recompense)
(e) immediate and adequate compensation for owners of pigs slaughtered and destroyed in accordance with (d);
e) azonnali és méltányos kártalanítás mindazon állattartóknak, akiknek sertéseit a d) pont szerint leölték és megsemmisítették;
(c) immediate and adequate compensation for the owners of holdings whose pigs have been slaughtered in accordance with (a);
c) azonnali és méltányos kártalanítás mindazon állattartóknak, akiknek sertéseit az a) pont szerint leölték;
compensation (同様に: set-off)
compensation (同様に: correction)
compensation (同様に: offset, recompense, return)

"compensation"の類義語(英語):

compensation
English

ハンガリー語での"compensation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
Ha így tennék, nem térítenék meg az útiköltséget, illetve az egyéb költségeimet.
EnglishPassengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
Az utasok kártalanítása összefügg a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel is.
EnglishThe international community must establish a suitable financial compensation scheme.
A nemzetközi közösségnek megfelelő pénzügyi kompenzációs rendszert kell létrehoznia.
EnglishSecondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
Másodszor gyors és hatékony kártérítésre van szükség az okozott károk helyreállításához.
EnglishThe victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
Az áldozatok nem kapnak megfelelő segítséget, védelmet, illetve kárpótlást.
EnglishThe rapporteur intends us to avoid an 'Americanised' compensation culture.
Az előadó azt akarja, hogy kerüljük el az "amerikanizálódott” kártalanítási kultúrát.
EnglishWill the Union be able to rehabilitate the victims via legal processes and compensation?
Vajon az Unió képes lesz-e jogi úton és kártérítéssel rehabilitálni az áldozatokat?
EnglishTextile workers in Lithuania received compensation from the EGF in August.
A litván textilipari dolgozók augusztusban kompenzációt kaptak az ESZA-tól.
EnglishNo compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).
Nincs kompenzáció 100 000 aláírás fölött (0,005 EUR szavazatonként).
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on compensation to crime victims.
A Bizottság zöld könyvet fogad el a bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról.
EnglishThirdly, the injured parties are entitled to rapid financial compensation.
Harmadrészt a kárt elszenvedő felek gyors anyagi kártérítésre jogosultak.
EnglishIf you had a concern regarding compensation, you could have expressed it earlier.
Ha a díjazással kapcsolatban megjegyzéssel kívánt volna élni, azt korábban megtehette volna.
EnglishIf he survived tonight it would demand the vilest compensation for these lies.
Ha túlélik a ma éjszakát, a Maszk követelni fogja, hogy kárpótolja ezekért a hazugságokért.
EnglishA one-off compensation payment will not resolve the employment problem.
Egy egyszeri kompenzáció kifizetése, nem oldja meg a foglalkoztatottság problémáját.
EnglishThat is why we will have to find the right level of financial and technological compensation.
Ezért kell megfelelő mértéket találnunk a pénzügyi és technológiai kártérítésben.
EnglishThey receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
Csekély juttatásokat kapnak, melyek célja ellenállásuk és tiltakozásaik megfojtása.
EnglishLast but not least, there needs to be compensation for the damage done.
Végül, de nem utolsósorban, kompenzációt kell nyújtani az okozott károkért.
EnglishThe compensation shall be mobilized in three equal annual instalments.
(1) Az ellentételezés kifizetése három egyenlő éves részletben történik.
EnglishHe knew better than to reveal his evaluation of the worth of Enterich's compensation.
Kham bölcsebb volt annál, semmint kinyilvánítsa, mi a véleménye Enterich kompenzációjáról.
EnglishI also sometimes have to remind some farmers that this compensation has already taken place.
Néha emlékeztetnem kell egyes termelőket arra, hogy ez a kompenzáció már megtörtént.