「chaff」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「chaff」ハンガリー語 翻訳

volume_up
chaff {名詞}

EN chaff
volume_up
{名詞}

chaff (同様に: aggravation, irritation, provocation)
volume_up
ingerlés {名詞}
chaff (同様に: banter, raillery, josh, joshing)
volume_up
ugratás {名詞}
chaff (同様に: dross, tripe)
chaff (同様に: shelling)
volume_up
pelyva {名詞}
It was only in the morning light that I discovered that the chaff was full of breadcrusts, torn newspapers, bones, dead rats, and jagged milk tins.
Csak a reggeli fénynél fedeztem fel, hogy a pelyva teli van kenyérhéjjal, újságfoszlányokkal, csonttal, döglött patkányokkal és üres tejkonzerves dobozokkal.
chaff (同様に: chop)
volume_up
szecska {名詞}

"chaff"の類義語(英語):

chaff

ハンガリー語での"chaff"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishInstantly he released another bundle of chaff and pulled right and up on his stick.
Azonnal újabb lövegeket lőtt ki, a kormányt pedig erősen jobbra felhúzta.
EnglishShe was always very pat with her tongue and if they chaffed her shed chaff back again.
Jól felvágták a nyelvét, és ha évődtek vele, ő sem maradt adósuk.
English:Missile alert, Wendy followed, and hit the right chaff ejector.
- Rakétariadó - jelezte Wendy, és benyomta a jobb oldali riasztórakéta löveg gombját.
EnglishChaff is not bad to sleep in when it is clean, not so good as hay but better than straw.
Pelyván aludni nem rossz (ha tiszta); nem olyan jó ugyan, mint szénán, de jobb, mint szalmán.
EnglishEven Emperors were nothing; chaff blown by winds they could not see.
Még a császárok sem számítottak; pihék voltak a mindenki által láthatatlan szélben, és...
EnglishThe right AA-7 missile was distracted by the chaff, but that distraction added up to scarcely seven feet.
A jobb oldali AA7-est eltérítették, de ez az eltérés nem volt több hét lábnál.
EnglishObviously a chaff cloudand his missiles were both going for it.
Persze hogy csalifelhő; és mindkét rakétája egyenesen feléje tart.
EnglishThey had hand weapons only; his host scattered them like chaff and chivvied them across their own fields.
Ezeket a báró serege pillanatok alatt lefegyverezte, és végigkergette a saját földjükön.
EnglishI'm telling you, he knows how to separate the wheat from the chaff.
Ryan egy halom pénzt keresett magának, mert a gazdasági mutatók mögött a mozgatórugókat is meglátta.
EnglishWendy immediately ejected eight bundles of chaff from the left ejectors and ordered an immediate right break.
Wendy azonnal kilőtt nyolc elhárító rakétacsomagot és utasította a pilótát, forduljon jobbra.
EnglishCIC, ship turning starboard, shoot portside chaff rockets.
Harcirányítás, fordulunk jobbra, balra lőjék ki a csalikat!
EnglishStark went through them like a gale through chaff.
Stark úgy száguldott keresztül rajtuk, mint szélvész a pelyvában.
EnglishThe first was obviously a chaff cloud-it had begun to dissipate very quickly, and his PL-7 missiles weren't fooled.
Az első nyilván egy csalifelhő: nagyon gyorsan oszlani kezdett, és a PL-7-es rakétáját sem vezette félre.
EnglishThe tracers swung farther to the west as the chaff blob cleared and the Chinese patrol boat reacquired the B-2.
A nyomjelzők kilendültek nyugat felé, ahogy a csalik megfogyatkoztak és a kínai járőrhajó ismét befogta a B-2-est.
EnglishAs Sands was posturing aboard the KC-10 tanker, Wendy ejected four bundles of chaff from the wings of the Megafortress.
Míg Sands a KC-10-es fedélzetén szónokolt, Wendy négy csomag jelzőrakétát emeltetett ki a Megafortress szárnyain.
EnglishI'll eject chaff just before each reversal.
- Most már kezdem elhinni, hogy harcolunk...
EnglishTracked on the tail radar, the Chinese missile appeared to be wavering from the chaff to the EB-52, not entirely fooled.
A csalikat is kidobálta volna, viszont nem tudta volna közölni a pilótával, mikor és merre térjen ki a rakéta elől.
EnglishOnce again, effective controls and sanctions to separate the wheat from the chaff will make or break this legislation.
Megismételném, hogy e jogszabály sikere azon áll vagy bukik, hogy el tudjuk-e választani a lényegest a lényegtelentől.
EnglishHis radar seemed to get a firm lock-on just then on the real target, but it turned out it was a firm lock on another chaff cloud.
A radar már mintha biztonságosan befogta volna a másik pontot, de arról is kiderült, hogy csak egy újabb csalifelhő.
EnglishPlans, castles in the air, a lot of chaff.