「to bawl」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to bawl」ハンガリー語 翻訳

EN to bawl
volume_up
[bawled|bawled] {動詞}

to bawl (同様に: to bellow, to cry, to howl, to roar)
Augustus úr sír és ordít,
And as for your being too tough for me, I said, most of the clients start out either by weeping down my shirt or bawling me out to show whos boss.
Ami pedig szerintem nyers modorát illeti folytattam , a legtöbb ügyfél kezdetben vagy lesírja az inget rólam, vagy rám ordít, hogy lássam, ki az úr a házban.
to bawl (同様に: to scream, to screech, to shriek, to squawk)
to bawl (同様に: to bellow, to howl, to roar, to squall)
to bawl
volume_up
bömböl {動} (gyerek)
Mindjárt bömböl-ni kezdek megint!
Nem szipog és nem bőmből.

ハンガリー語での"to bawl"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThey were programmed to bawl each other out for being defective loving machines.
Arra voltak programozva, hogy szitkokat szórjanak egymásra, mert selejtes szeretkezőgépek.
EnglishHe flew out of the saddle, thumped his head, and started to bawl.
Lepattant a nyeregből, megütögette a fejét az öklével, és nekiállt káromkodni.
EnglishShe frowned, which made a single pucker in her forehead, and seemed like a baby about to bawl.
Elkomolyodott, amitől egyetlen barázda keletkezett a homlokán.
EnglishYoung Collinson came out of his trance to bawl: No.
Collinson magához tért kábult állapotából és azt ordította: Nem!
EnglishBehind him Emily had begun to bawl like a baby just woken from a nightmare; he could hear her all the way down the darkened corridor.
Mögötte Emily sírni kezdett, mint egy kisbaba, aki rosszat álmodott; végig ezt hallotta, amíg lefelé ment a sötét átjárón.
EnglishI'd bawl my bloody eyes out.
EnglishHe felt he was going to bawl.
EnglishNow, breaking into these gloomy meditations, there came the healthy bawl of a child -- his son, awake and more than ready for his afternoon meal.
Ekkor azonban komor töprengésébe belehasított egy gyermek egészséges bömbölése igen, a fia felébredt; és követelte délutáni táplálékát.
EnglishI wanted to bawl.
EnglishYour mother was programmed to bawl out your father for being a defective money- making machine, and your father was programmed to bawl her out for being a defective housekeeping machine.
Az anyád arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon az apádra, mert selejtes pénzkeresőgép, az apád meg arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon őrá, mert selejtes házvezetőgép.

他の言葉