「articulation」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「articulation」ハンガリー語 翻訳

EN articulation
volume_up
{名詞}

1. 通常

articulation (同様に: arrangement, configuration, distribution, features)
articulation
articulation (同様に: pronunciation, utterance, enunciation)
volume_up
kiejtés {名詞}
articulation
volume_up
kimondás {名詞}
articulation (同様に: junction, nesting, setting, splice)
articulation (同様に: proportioning)
volume_up
tagolás {名詞}
articulation

2. 解剖学

articulation (同様に: joint)
volume_up
ízület {名詞}

"articulation"の類義語(英語):

articulation

ハンガリー語での"articulation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Commission will ensure the efficient articulation between the two frameworks.
A Bizottság biztosítani fogja a két keret közötti hatékony kapcsolatot.
EnglishThat din, that dissonance, that never ending shrill articulation of the meaninglessness .
Az a csörömpölés, az a ricsaj az értelmetlenség soha véget nem érő sivítása
EnglishHe'd lacked the power of articulation, and, Marty thought, the depth of pain.
Nem tudott így beszélni és nem voltak ilyen mélyek az érzései.
EnglishHe had a nagging suspicion it was something very simple, however complex its articulation on the boards might be.
Nem hagyta nyugodni az érzés, hogy ez valami nagyon egyszerű dolog, akármilyen bonyolultan is jelent meg a táblán.
EnglishIt was so distinct and so strong that it made the articulation of voices seem only a murmur by comparison.
Olyan félreérthetetlen, olyan erős volt ez az érzés, hogy hozzá képest csupán bizonytalan morajnak tűnne a világosan érthető beszéd.
EnglishDiotallevi was to talk to us often about the late cabalism of Isaac Luria, in which the orderly articulation of the Sefirot was lost.
Diotallevi gyakran beszélt később az Isaac Luria-féle kései kabbalizmusról, amelyben odalett a szefirák tagolt rendje.
EnglishA voice said, Thank you, so softly that only the purest articulation made the words intelligible, and a young woman came through the doorway.
Köszönöm szólt egy hang olyan halkan, hogy csak hibátlan kiejtése miatt lehetett szavát megérteni, aztán egy fiatal nő lépett a szobába.
EnglishThis package should also be seen in articulation with some of our earlier proposals, namely the internal market for energy and the Energy Technology Plan.
Ezenkívül ezt az intézkedéscsomagot bizonyos korábbi javaslatainkkal összhangban kell értékelni, nevezetesen a belső energiapiaccal és az energiatechnológiai tervvel.
EnglishI welcome the articulation of ten guiding principles which focus on the needs and requirements of SMEs and aim to help them realise their full market potential.
Üdvözlöm a tíz iránymutató elv kialakítását, amelyek a KKV-k igényeire és követelményeire összpontosítanak, és céljuk, hogy teljes piaci potenciáljukat kiteljesíthessék.
EnglishI knew completely that I had never been such a newborn infant as this; that all of these people had been infants; that it was my size and my articulation which had terrified my mother.
Tökéletes bizonyossággal tudtam, hogy én sose voltam ilyen csecsemő, ám a körülöttem levő emberek mind így kezdték, és hogy termetemmel párosult értelmem rémítette halálra anyámat.