「any」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「any」ハンガリー語 翻訳

volume_up
any {所名}

EN any
volume_up
{形容詞}

any
volume_up
bármely {所名}
§ 2 Any feathers or any skin or other part with feathers on it.
Bármely tollra, illetve bármely tollal borított bőrre vagy más részre.
Any worker from any EU country can come and work in France.
Az EU bármely országának bármely munkása jöhet, és munkát vállalhat Franciaországban.
To the law of one of the 27 states of the European Union, or to the law of any country in the world?
Az Európai Unió 27 tagállama valamelyikének jogára, vagy a világ bármely országának jogára?
any (同様に: either)
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
A Bizottság kollegiális testület, és bármelyik biztos helyettesítheti a másikat.
When I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.
Amikor a halálos ágyamon leszek, egy történetre jobban fogok emlékezni, mint bármelyik másikra.
We cannot say for sure that any treaty would get a majority in any country.
Nem lehetünk bizonyosak abban, hogy bármelyik szerződés többséget kapna bármelyik országban.

"any"の類義語(英語):

any

ハンガリー語での"any"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishCarson said, Miss Parker, were you conscious any time after he chloroformed you?
Miss Parker, visszanyerte az eszméletét, miután Harker kloroformmal elkábította?
EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishShe said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
Azt mondta nem ismerte fel a hallucinációban szereplő embereket, sem a helyszínt.
EnglishHas he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
EnglishOnly the pure of heart can ever hope to wield the Force's power with any success.
Csak a tiszta szív remélheti, hogy valaha sikerrel forgathatja az Erő fegyverét.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishIf I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
Ha így tennék, nem térítenék meg az útiköltséget, illetve az egyéb költségeimet.
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishIt is a pity that Parliament is not allowing any opportunities for a compromise.
Sajnálatos, hogy a Parlament szemernyi lehetőséget sem hagy a kompromisszumnak.
EnglishThe snow was coming, and when it did, any poor options he had would be abrogated.
Jön a hó, és ha leesik, már annyi lehetősége sem marad a választásra, mint most.
EnglishWe are of course at your disposal should you require any further clarifications.
Amennyiben további pontosításra van szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.
EnglishIn case you have any illusions concerning your status, you are now our hostages.
Ha netán illúzióitok volnának a státuszotokkal kapcsolatban, a foglyaink vagytok.
EnglishDo you know a chap at Five named John Preston, by any chance? asked C.
Nem ismersz véletlenül egy John Preston nevű fickót az "Ötösnél"? kérdezte "C".
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Úgy tűnik, mintha a Bizottság mindenáron meg akarta volna kötni a megállapodást.
EnglishOn the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
Egyrészt képviselőtársaim el akarják törölni a halászaink mindennemű támogatását.
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
A bűnözőkkel való kokettálás további bűncselekmények elkövetésére ösztönzi őket.
EnglishBecause of the artfulness of the landscape lighting, no glare spoiled any corner.
A lámpák és világítótestek művészi fény-árnyék festménnyé változtatták a kertet.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
EnglishDors asked, Is there any chance this world could have been the original Earth?
- Mennyi a valószínűsége annak, hogy ez a világ az eredeti Föld?- kérdezte Dors.
EnglishIf you could hear the faintest of those cries, you would not feel ill any longer.
Ha csak egyetlen panaszszavát hallotta volna, megfeledkezne saját betegségéről.