「to activate」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to activate」ハンガリー語 翻訳

EN to activate
volume_up
[activated|activated] {動詞}

1. 通常

I want the verb to be "educate," or "activate," or "engage," or "confront," or "defy," or "create."
Azt szeretném, ha az ige "tanít" lenne, vagy "mozgásba hoz", vagy "belevon", vagy "szembenéz", "ellenszegül" vagy "alkot".
to activate (同様に: to active, to enable)
Metaphor also matters because it influences decisions by activating analogies.
A metafora fontos azért is, mert befolyásolja döntéseinket, azzal, hogy hasonlóságokat aktivál.
to activate
to activate (同様に: to enable)
volume_up
aktivizál {動}
Despite generating a healthy hunger signal, the big brain ignores it and activates different programs in the gut.
Az egészséges éhség jelzés létrejötte ellenére is továbblép a nagy agy és másfajta programokat aktivizál a bélben.

2. "make radioactive"

to activate (同様に: to active)

ハンガリー語での"to activate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishJust a tiny Gun Stroker squeeze; enough to activate the red firing light.
Csak egy finom Pár Bajnok-féle húzás, csak hogy aktiválódjon a vörös tüzelőfény.
EnglishActivate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.
Bekapcsolva az űrlapelemek szerkesztésére, kikapcsolva a használatukra van lehetőség.
EnglishTo select the current item, press Space, and to activate it, press Return.
Az aktuális elem kijelöléséhez a szóközre, az aktiválásához az Enterre kell kattintani.
EnglishThe key %1 can not be used here because it is already used to activate %2.
A(z) %1 billentyűt nem lehet használni, mert az a következő aktiválására van lekötve: %2.
EnglishBesides, they will only activate if they are told the right thing.
Mellesleg, csak akkor lépnek újra működésbe, ha a megfelelő jelszót mondják nekik.
EnglishIf you choose to activate this, select the LZW encoding option.
Ennek a lehetőségnek az engedélyezéséhez válassza ki az LZW-kódolás lehetőséget.
EnglishTo activate the text grid, choose Format - Page - Text Grid.
A szövegrács bekapcsolásához válassza a Formátum - Oldal - Szövegrács menüpontot.
EnglishCheck this to activate the vertical lines if display is large enough.
Itt lehet engedélyezni a függőleges vonalakat, ha a kijelző elég nagy.
EnglishIn addition, we must activate and reactivate the unemployed.
Ezenfelül aktivizálni kell a munkanélkülieket, és újra munkába kell őket állítani.
EnglishSpecifies whether to activate the AutoPilot when opening a presentation with File - New - Presentation.
Megadja, hogy a Fájl - Új - Bemutató menüpont választásakor elinduljon-e a tündér.
EnglishI recommend to you that we activate the Air Battle Force and deploy them to Guam.
Javaslom, állítsuk hadrendbe a légi harcezredet Guamon.
EnglishTo use this feature, you must first activate the Register-true option for the current page style.
A lehetőség használatához aktiválni kell az aktuális oldalstílusban a Soregyen beállítást.
EnglishYou agreed I could activate the conclusions in my report in full.
00:48:35.04,00:48:39.00 Hozzájárultál, hogy jelentésem következtetéseit gyakorlatba ültessem.
EnglishI will need four days to activate my part of the operation.
Négy napra van szükségem, hogy aktiváljam az én részemet az operációban.
EnglishThe exact alignment of the planets necessary to activate the triangle... only occurs once every 5,000 years.
A bolygók pontos együttállásakor feltétlenül össze kell állítani a háromszöget.
EnglishHe flicked a switch to activate the radio-controlled detonator.
- Megpöccintett egy gombot, hogy bekapcsolja a gyújtásvezérlő adót.
EnglishI am pleased that the EU is helping to revive and activate this potential.
Örömömre szolgál, hogy az EU segítséget nyújt e lehetőségek új életre keltéséhez és hatékonnyá tételéhez.
EnglishWe tried to activate our micrograpplers, but they didn't deploy!
Megpróbáltuk aktiválni a mikrograpplerünket,...de nem oldott ki!
EnglishWhen there's trouble of this sort, it's natural to activate your own defenses, just as we have done.'
Érthető, hogy megteszik az ilyenkor elkerülhetetlen óvintézkedéseket.
EnglishAt certain times, and in certain places, the level was high enough for the genes to activate.
Bizonyos időkben és bizonyos helyeken ez a szint elég magas volt ahhoz, hogy a gének aktiválódjanak.