「internal」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「internal」ノルウェー語 翻訳

volume_up
intern {名詞}

EN internal
volume_up
{形容詞}

1. 通常

internal (同様に: in-house)
If an internal page has the highest PageRank, you might consider spending more time optimizing the ads there.
Hvis en intern side har den høyeste PageRank-plasseringen, kan det hende du bør vurdere å bruke mer tid på å optimalisere annonsene der.
Android app developers can distribute their applications to a limited, internal user base through the Google Play private channel.
Utviklere av Android-apper kan distribuere appene sine til en begrenset, intern brukerbase gjennom Google Plays private kanal for Google Apps.

2. "inner"

internal (同様に: inner, interior)
It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world.
Det er en ustoppelig hjerneskravling som forbinder meg og min indre verden med den eksterne verden.
Believe it or not, even with internal viscera.
Tro det eller ei, selv med indre organer.
Because I believe that the invisible force of internal drive, activated, is the most important thing in the world.
For jeg tror, at den usynlige indre motivasjonskraften, anvendt, er det viktigste i verden.

"internal"の類義語(英語):

internal
intern

ノルウェー語での"internal"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe also have internal restrictions on who can access your data at Google.
Vi har også interne restriksjoner på hvilke Google-ansatte som gis adgang til opplysningene dine.
EnglishIf there is no common resolution, your Chromebook won't mirror the external and internal monitors.
Hvis det ikke finnes noen felles oppløsning, kommer ikke Chromebooken din til å speile den eksterne og interne skjermen.
EnglishAnd so, in this way we know that they are working on their own internal clocks, rather than somehow sensing the day outside.
Og så, på denne måten, vet vi at de arbeider etter sin egne interne klokker, i stedet for å sanse dagen på utsiden.
EnglishYour ID will be encrypted and stored in Google's internal system with high level protection, and will not be shared with others.
Legitimasjonen din krypteres og lagres i Googles interne system med høy beskyttelse, og den deles ikke med andre.
EnglishIn many ways, the task manager is like a hospital monitor: you can use it to track the performance of its internal processes.
På mange måter er oppgavebehandling som en EEG-måling: Du kan bruke den til å overvåke ytelsen til interne prosesser.
EnglishGoogle periodically verifies publisher tax information with the United States Internal Revenue Service (IRS).
Google bekrefter med jevne mellomrom utgivernes skatteinformasjon hos de amerikanske skattemyndighetene (IRS – Internal Revenue Service).
EnglishIf you have additional questions, reach out to your tax adviser or the Internal Revenue Service (IRS).
Har du ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med skatterådgiveren din eller de amerikanske skattemyndighetene (Internal Revenue Service – IRS).
EnglishExamining the science behind our body's internal clock, Jessa Gamble reveals the surprising and substantial program of rest we should be observing.
Jessa Gamble forsker på vår interne kroppsklokke og viser oss det overraskende hvilemønsterne vi burde ha.
EnglishThere's no fluidity to my pace, and there's this constriction in my area of perceptions, so I'm just focused on internal systems.
Det er ikke noen flyt i bevegelsene, og det er en slags hindring i måten jeg oppfatter ting på, så jeg er bare fokusert på de interne systemene.
EnglishYou can visit the Internal Revenue Service (IRS) website for more information on obtaining a U.S.
Du kan gå til skattemyndighetenes (IRS') nettsted for å få mer informasjon om hvordan du skaffer deg et amerikansk skattenummer (TIN): IRS' informasjonsside.
EnglishThe sync will only affect the internal time of your Google Authenticator app, and will not change your device’s Date & Time settings.
Synkroniseringen påvirker bare det interne klokkeslettet i Google Autentisering-appen og endrer ikke innstillingene for tid og dato på enheten din.
EnglishIn the private channel in Google Play, users from the same Google apps domain name will see their organization's internal apps on their Android device.
I den private kanalen på Google Play, kan brukere fra det samme domenenavnet på Google Apps se interne apper fra egen organisasjon på Android-enhetene sine.
EnglishWe recommend that all publishers regularly verify the accuracy of their tax information with the Internal Revenue Service (IRS).
Vi anbefaler at alle utgivere kontakter de amerikanske skattemyndighetene (Internal Revenue Service, IRS) regelmessig for å få kontrollert at de er oppført med riktig skatteinformasjon.
EnglishAnd it's incredible to watch, but there's nothing psychic or paranormal going on; it's simply that these crabs have internal cycles that correspond, usually, with what's going on around it.
Og det er utrolig å se, men det er ingenting overnaturlig som foregår; det er rett og slett at disse krabbene har interne sykluser som korresponderer, normalt, med det som skjer rundt dem.