「interface」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「interface」ノルウェー語 翻訳

EN interface
volume_up
{名詞}

interface
Amazon has opened its Application Programming Interface to 60,000 developers, countless Amazon shops.
Amazon har åpnet sitt applikasjonprogrammerings grensesnitt til 60 000 utviklere, utallige Amazon-butikker.
But there's also a new Microsoft that's really doing good, simple interface designs.
Men det er også et nytt Microsoft som virkelig lager god og enkel design grensesnitt.
Skissere et grensesnitt.

"interface"の類義語(英語):

interface

ノルウェー語での"interface"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe interface also allows you to view ad units and custom channels side by side.
I grensesnittet kan du også se på annonseenheter og egendefinerte kanaler side om side.
EnglishOur interface will guide you to the appropriate forms and requirements for your account.
I grensesnittet veiledes du til de riktige skjemaene og kravene for kontoen din.
EnglishAs in the previous interface, you can save reports for quick reference later.
Slik som i det forrige grensesnittet kan du lagre rapporter for hurtigreferanse senere.
EnglishHowever, in the web interface, the whole conversation will be given the corresponding label.
I nettgrensesnittet vil derimot hele samtalen bli gitt den tilsvarende etiketten.
EnglishOnce you've changed your interface language, close the browser window.
Etter at du har endret grensesnittspråket, lukker du nettleservinduet.
EnglishIf your Gmail interface is in the wrong language, take these steps to fix the problem:
Hvis Gmail-grensesnittet er på feil språk, kan du gå gjennom disse trinnene for å løse problemet:
EnglishRemember, the web interface shows counts of threads, not messages.
Husk at nettgrensesnittet alltid viser antall samtaler, ikke meldinger.
EnglishFor these less frequent tasks, please use the classic interface.
Bruk det klassiske grensesnittet når du skal utføre slike mindre regelmessige oppgaver.
EnglishYou know, from the user interface of the control system to opening curtains or closing curtains.
Fra menyen i kontrollsystemet, til å åpne gardiner, eller lukke dem.
EnglishPlease note that some folder names are 'reserved' as special system folders in the Gmail web interface.
Merk at noen mappenavn i Gmail-nettgrensesnittet er reservert som spesielle systemmapper.
EnglishIf your site has rejected ad requests, an alert will show in your AdSense interface.
Hvis det fins avviste annonseforespørsler for nettstedet ditt, vises et varsel i AdSense-grensesnittet ditt.
EnglishTo change the display language for Google Accounts, you'll need to change your Google interface language:
Hvis du vil endre visningsspråk for Google-kontoer, må du endre språket for Google-grensesnittet:
EnglishThis is what the computer interface used to look like, DOS.
Dette er hva brukergrensesnittet brukte å se ut som, DOS.
EnglishMost users should see all of the labels in their web interface replicated as folders in their IMAP client.
De fleste brukere skal kunne se alle etikettene i nettgrensesnittet kopiert som mapper i IMAP-programmet.
EnglishHDMI stands for High-Definition Multimedia Interface.
HDMI er en forkortelse for High-Definition Multimedia Interface (multimediegrensesnitt i høy definisjon).
EnglishAdSense then automatically displays its mobile interface.
AdSense viser så automatisk mobilgrensesnittet.
EnglishWe'll display a message in the interface if you attempt to generate a report based on data prior to these dates.
Hvis du prøver å generere en rapport basert på data før denne datoen, får du en melding i grensesnittet.
English8:08 So I'd like to show you a few examples, because there are many possible applications for this new interface.
8:08 Jeg vil vise dere et par eksempler, fordi det er mange mulige bruksområder for dette nye grensesnittet.
EnglishOur interface will help guide you to the appropriate forms and requirements for your particular situation.
I grensesnittet vårt er det lett for deg å finne de riktige skjemaene og kravene som gjelder for din konkrete situasjon.
EnglishOur interface will help guide you to the appropriate forms and requirements for your particular situation.
Vi har utformet grensesnittet vårt slik at det skal være enkelt for deg å finne skjemaene og kravene som er relevante for deg.