「instruction」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「instruction」ノルウェー語 翻訳

EN instruction
volume_up
{名詞}

instruction (同様に: guidance)
volume_up
veiledning {男/女}
instruction
So they did that, and over the last two years, over 600 hours of instruction has happened over Skype, using what my students call the granny cloud.
Og det gjorde de, og i løpet av de to siste årene, har mer enn 600 timer med instruksjon foregått over Skype, ved hjelp av det mine studenter kaller bestemorskyen.
instruction
instruction
volume_up
opplæring {男/女}

"instruction"の類義語(英語):

instruction

ノルウェー語での"instruction"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe give them lots of instruction, and we never ever deceive them.
Vi gir dem masser av instrukser, og vi lurer dem aldri.
EnglishSome of those designs include models for acting, such as new models for village instruction in the middle of refugee camps.
Noen av cisse inkluderer måter for handling, som nye modeller for landsbyinstruksjon midt i flyktningeleirer.
EnglishWhen you’re ready to leave, touch the transportation icon on the right side of the instruction to navigate in Google Maps.
Når du er klar for avreise trykker du på transportikonet på høyre side av instruksjonen for å navigere i Google Maps.
EnglishSo you go to the same website, you can download all the files that you need in order to make that printer: the construction files, the hardware, the software, all the instruction is there.
Så du går til den samme websiden, du trenger for å lage den skriveren: Konstruksjonsfilene, maskinvaren, programvaren, alle instruksjonene ligger der.