「instantly」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「instantly」ノルウェー語 翻訳

EN instantly
volume_up
{副詞}

instantly (同様に: directly, immediately, momentarily, at once)
instantly (同様に: directly, immediately, on the spot, at once)
Once you sign in, you're instantly on the web and automatically signed in to the Google services you use.
Når du logger deg på, er nettet tilgjengelig med en gang og du logges automatisk på Google-tjenestene du bruker.
They must be so identical that you could pick one up from New Zealand and ship them to Canada and he would be instantly functional.
De må være så identiske at du kunne plukke en opp fra New Zealand og skipe ham til Canada og han ville vært funksjonell med en gang.

"instantly"の類義語(英語):

instantly
instant

ノルウェー語での"instantly"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWhen a word was mentioned, an image of it instantly appeared in his mind.
Når noen nevnte et ord dukket et bilde av det øyeblikkelig opp i hodet hans.
EnglishAs you type your search query, you’ll instantly see auto-complete suggestions.
Mens du skriver inn søkeordet ditt, får du umiddelbart opp forslag til automatisk fullføring.
EnglishImages you upload to the web won’t instantly appear in search results.
Bilder du laster opp på nettet, vises ikke øyeblikkelig i søkeresultatene.
EnglishIf I put a gun to your head and I live in the 'hood, instantly I'm significant.
Hvis jeg peker en pistol mot hodet ditt og jeg lever i ghettoen, blir jeg umiddelbart betydningsfull.
EnglishWith one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
Med en gjenstand i tankene, hopper den umiddelbart til neste.
EnglishInstantly ridiculed by the media for being so crazy complicated.
Den ble latterliggjort av media for å være overkomplisert.
EnglishThe blog can tell Google Chrome to pre-load the “next post,” so the page shows instantly when you click it.
Bloggen ber Google Chrome om å forhåndsinnlaste koblingen «neste innlegg», slik at siden vises umiddelbart når du klikker på den.
EnglishAnd since the most sustainable trip is the one that you never had to make in the first place, suddenly our lives become instantly more sustainable.
Og siden den mest bærekraftige turen er den du ikke trengte å ta i første omgang, blir livene våre plutselig mer bærekraftige.
EnglishA world telegraphy center -- imagine news, messages, sounds, images delivered to any point in the world instantly and wirelessly.
Et verdenstelegrafsenter - tenk å kunne levere nyheter, meldinger, lyder, bilder til et hvilket som helst sted i verden umiddelbart og trådløst.
EnglishAfter selecting an album or song, you can instantly listen to songs, add music to your library, or create a radio station or playlist.
Når du har valgt et album eller en sang, kan du øyeblikkelig lytte til sanger, legge til musikk i biblioteket eller opprette en radiostasjon eller spilleliste.
EnglishPlease note that changes made in your Google Play Developer Console will not be instantly reflected on Google Play and may take several hours to update.
Vær oppmerksom på at endringer som gjøres i Utviklerkonsoll for Google Play ikke vises på Google Play umiddelbart, men kan ta flere timer å oppdatere.
EnglishYou can use your arrow keys to select from among the instantly returned suggestions, or you can complete your query and press Enter to see your full search stream.
Du kan bruke piltastene til å velge mellom forslagene som kommer opp, eller du kan skrive ferdig søkeordet og trykke på Enter for å se hele søkestrømmen.
EnglishIf you receive a message in a language you can't read, Gmail can instantly translate it in just one click, giving you a general understanding of the message.
Hvis du mottar en melding på et språk du ikke kan lese, kan Gmail oversette den bare med ett klikk, slik at du får en generell forståelse av innholdet i meldingen.
EnglishIf your bookmarks are synced to your Google Account, all the changes you make to your bookmarks will instantly show up on other devices where you’re signed in to Chrome.
Hvis bokmerkene dine er synkronisert til Google-kontoen din, blir alle endringene du gjør automatisk utført på andre enheter der du er logget på Chrome.