「instant」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「instant」ノルウェー語 翻訳

NO

「instant」英語 翻訳

EN

EN instant
volume_up
{名詞}

instant (同様に: blink of an eye, twink, jiffy, tick)
instant (同様に: moment, second)

"instant"の類義語(英語):

instant

ノルウェー語での"instant"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYou may not see instant results if the results are potentially inappropriate.
Du ser ikke nødvendigvis umiddelbare resultater dersom resultatene er potensielt upassende.
EnglishOn your Instant mixes menu, you can remove a mix by selecting Menu > Delete.
Fra Direktemiks-menyen kan du fjerne en miks ved å velge Meny > Slett.
EnglishAfter you’ve created an instant mix, you can view and edit your mix by selecting the Queue icon.
Når du har laget en direktemiks, kan du se og redigere den ved å velge Sangkø-ikonet.
EnglishLastly, you can create instant mixes while browsing your library:
Du kan også lage direktemikser mens du blar gjennom biblioteket ditt:
EnglishThe Minecraft community went bananas over this project, and Ben became an instant media celebrity.
Minecraft-miljøet gikk bananas over dette prosjektet, og Ben ble øyeblikkelig en media-kjendis.
EnglishGoogle's Instant Pages search feature in Chrome is powered by Chrome’s prerendering technology.
Googles Øyeblikkelig innlasting søkefunksjon i Chrome drives av Chromes teknologi for forhåndsgjengivelse.
EnglishYou can see what’s coming up next and skip ahead as often as you like when listening to an instant mix.
Du kan se hvilken sang som skal spilles av etterpå, og hoppe fremover så ofte du vil når du hører på en direktemiks.
EnglishBut in that instant, I get to share your present.
Men i det øyeblikket, så får jeg dele din nåtid.
EnglishWith Google Play Music for Chrome, you can use a mini player to get instant access to your music controls.
Med Google Play Musikk for Chrome kan du bruke en miniavspiller for å få umiddelbar tilgang til musikk-kontrollene dine.
EnglishI learned that it all changes in an instant.
Jeg lærte at alt forandrer seg momentant.
EnglishSkype is not currently supported on Chromebooks, but there are alternatives to make phone calls, instant message, or video chat.
Skype støttes foreløpig ikke på Chromebook, men det finnes alternativer for oppringing, direktemelding og videosamtaler.
EnglishUploading an electronic copy of your ID is instant, but processing time is the same as a mailed or faxed copy of your ID.
Elektronisk kopi av legitimasjon lastes opp øyeblikkelig, men behandlingstiden er den samme som for innsendelse av ID via post eller faks.
EnglishThe first is for instant noodles.
EnglishAfter you create an instant mix, you can listen to it on your computer and all your devices that use the Google Play Music app as long as you’re signed in to the same account.
Etter at du har opprettet en direktemiks, kan du lytte til den på datamaskinen din og alle enhetene dine som har Google Play Musikk-appen installert – så lenge du er pålogget med samme konto.
EnglishThere are many free instant messaging apps that are compatible with your Skype contacts, as well as your contacts with Google, Yahoo, AIM, MSN, and other popular messaging programs.
Det finnes mange gratisapper for direktemeldinger som er kompatible med Skype-kontaktene dine, samt kontaktene dine som bruker Google, Yahoo, AIM, MSN og andre populære nettpratprogrammer.