「innovative」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「innovative」ノルウェー語 翻訳

EN innovative
volume_up
{形容詞}

innovative
After two years of an innovative design and construction process, the proof of concept made its public debut in 2008.
Etter to år med en innovativ design- og konstruksjonsprosess, gjorde prototypen sin offentlige debut i 2008.

"innovative"の類義語(英語):

innovative

ノルウェー語での"innovative"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYear after year, after year, after year, they're more innovative than all their competition.
År etter år etter år etter år - så er de mer innovative enn alle sine konkurrenter.
English10:15 I think usually, as companies get bigger, they find it really hard to have small, innovative projects.
10:15 Jeg tror vanligvis, når selskaper blir større, så synes de det er vanskelig å ha små, innovative prosjekter.
EnglishThis innovative Google business solution will help you unleash the true revenue potential of your site.
Denne innovative Google-forretningsløsningen vil hjelpe deg med å utnytte inntektspotensialet til nettstedet ditt til fulle.
EnglishFor example: Why is Apple so innovative?
For eksempel: Hvorfor er Apple så innovative?
EnglishPeople are innovative.
EnglishBut all of these -- well, these were all sort of innovative things that we did that -- you know, we try many, many different things in our company.
Men av alle disse, vel, disse er på en måte alle mulige innovative ting som vi gjorde som, du vet, vi prøver mange, mange ulike ting i selskapet vårt.
EnglishGmail uses many innovative spam filtering mechanisms to ensure that spammers have a difficult time sending bulk emails that arrive in users inboxes.
Gmail bruker mange nyskapende mekanismer for filtrering av nettsøppel, slik at det blir vanskeligere å sende ut store mengder e-postmeldinger til brukernes innbokser.
English0:11 I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection of some of the most effective, intelligent, intellectual, savvy, worldly and innovative people in the world.
0:11 Jeg er vant til å tenke på TED publikum som en herlig samling av noen av de mest effektive, intelligente, intellektuelle, lure, verdensvante og innovative folkene i verden.

他の言葉