「to inform」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「to inform」ノルウェー語 翻訳

volume_up
form {名詞}

EN to inform
volume_up
[informed|informed] {動詞}

to inform (同様に: to instruct)

ノルウェー語での"to inform"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOnce we receive your appeal, we'll do our best to inform you quickly and will proceed with appropriate action as necessary.
Når vi mottar klagen din, gjør vi vårt beste for å informere deg raskt og iverksette nødvendige tiltak.
EnglishThis data can help you understand and inform game design decisions based on how players are progressing.
Denne informasjonen kan hjelpe deg med å forstå og ta informative beslutninger om spilldesign basert på fremgangen til spillerne.
EnglishWhen a price or release date changes, we will send you an email to inform you and cancel your pre-order as a precaution.
Når en pris eller utgivelsesdato endres, sender vi deg en e-post for å informere deg, og kansellerer forhåndsbestillingen som en forholdsregel.
EnglishUltimately, the police had to inform Best Buy management that it was not, in fact, illegal to wear a blue polo shirt and khaki pants.
Til slutt måtte politiet fortelle avdelingslederne ved Best Buy at det var faktisk ikke ulovlig å ha på seg blå poloskjorte og kakibukser.
EnglishIf you see X-Forwarded-For, then another Gmail user is forwarding mail to your address, and we recommend contacting them to inform them of the mistake.
Hvis du ser X-Forwarded-For, videresender en annen Gmail-bruker e-post til adressen din, og vi anbefaler at du kontakter dem for å gjøre dem oppmerksomme på feilen.
EnglishAs long as you inform your children about other religions, then you may -- and as early as you like and whatever you like -- teach them whatever creed you want them to learn.
Så lenge du informerer barna dine om andre religioner så kan du, om du vil -- og så tidlig du vil, hva du vil, lære dem hvilken som helst trosbekjennelse du vil at de skal lære.