「palpable」の英語-デンマーク語辞書

EN

「palpable」デンマーク語 翻訳

EN palpable
volume_up
{形容詞}

1. 通常

palpable (同様に: transparent)
palpable (同様に: corporeal, tangible)
It is a palpable fear which invades people's daily lives and makes them speak in whispers or hide what they really think, just as people did during the worst periods of the Franco dictatorship.
Det er angsten, der hersker, en håndgribelig angst i det daglige liv, som får folk til at tale lavt og skjule det, de tænker, som da det var værst under Francos diktatur.
palpable (同様に: apparent, blatant, clear, distinct)
The next summit of Heads of State and Government will have to result, in our opinion, in a palpable success, sending a clear message with regard to this new European commitment with Latin America.
Det kommende topmøde mellem stats- og regeringschefer skal efter vores mening være en klar succes og udsende et tydeligt budskab om Europas nye forpligtelse over for Latinamerika.

2. 薬学

palpable

"palpable"の類義語(英語):

palpable
English

デンマーク語での"palpable"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI think that " palpable brown air " gave a lot of character to the story of Scrooge.
Jeg synes, at " den brune luft " gav historien om Scrooge karakter.
EnglishThis, to my mind, is one quite palpable result that has actually been achieved.
For mig at se er det et helt klart resultat, der er opnået her.
EnglishThe whole of the Sirene organisation suffers from a palpable lack of public and parliamentary control.
Hele Sirene-strukturen lider af en betydelig mangel på tilsyn og parlamentarisk kontrol.
EnglishIt is a palpable matter, a challenge for us, and there is no time to lose.
Politiets brutale indgriben over for demonstranter i Istanbul i Tyrkiet er nævnt flere gange i drøftelserne.
EnglishThis change is palpable in the report on the enlargement strategy that is the topic of today ’ s debate.
I forbindelse med betænkningen om udvidelsesstrategien, som vi taler om i dag, bliver denne forandring åbenlys.
EnglishIt must be a great cause for cheer in European cities today that we no longer have to breathe that " palpable brown air ".
Det må glæde de europæiske byer i dag, at vi ikke længere er nødt til at indånde " den brune luft ".
EnglishThe mistrust is sometimes almost palpable.
EnglishFrom the beginning, we met palpable resistance from many quarters, but now most people agree that this is something important and commendable.
Fra starten mødte vi betydelig modstand fra mange sider, men nu er de fleste enige om, at det er et godt og vigtigt tiltag.
EnglishThe desire for normalisation is palpable in many areas of the country and the wish to forget the past and to think of the future is shared by all its inhabitants.
Men Althea er mere end det, det er en test på, hvor synlig EU er i Bosnien-Hercegovina, nu hvor EU for første gang overtager opgaven efter NATO.
EnglishIn the immediate post-War period, the Mediterranean's marginalization began again and its certainly harmful effects are today palpable.
Efter den sidste verdenskrig begyndte marginaliseringen af Middelhavsområdet igen, og virkningerne har været så skadelige, at de næsten kan føles rent fysisk den dag i dag.
EnglishThe representatives of Chechnya, who were here two months ago, appeared to have lost all hope; they were depressed and their concern and despair were palpable.
Tjetjeniens repræsentanter, som var her for to måneder siden, virkede desillusionerede, de var deprimerede, og man kan fornemme deres bekymring og fortvivlelse.
EnglishHowever, following last month's general election a new government has taken office and a new impetus for political and economic reform is palpable.
Efter sidste måneds valg til den lovgivende forsamling er der imidlertid dannet en ny regering, hvilket er en oplagt lejlighed til at gennemføre en politisk og økonomisk reform.
English" The city clocks had only just gone three, but it was quite dark already and candles were flaring in the windows of the neighbouring offices like ruddy smears upon the palpable brown air
" Tårnurene i City havde først lige slået tre, men det var allerede aldeles mørkt, og i vinduerne til kontorerne rundt om blafrede der lys i rødlige klatter på den brune luft. "
EnglishThe next summit of Heads of State and Government will have to result, in our opinion, in a palpable success, sending a clear message with regard to this new European commitment with Latin America.
Det kommende topmøde mellem stats- og regeringschefer skal efter vores mening være en klar succes og udsende et tydeligt budskab om Europas nye forpligtelse over for Latinamerika.

他の言葉