「a」の英語-デンマーク語辞書


という意味ですか å
EN

「a」デンマーク語 翻訳

volume_up
a {冠}
DA
volume_up
a {前}
DA
volume_up
a [例]
DA

EN a
volume_up
{冠詞}

a (同様に: an)
volume_up
en {所名}
An economic crisis, a political crisis and also, I fear, a crisis of confidence.
En økonomisk krise, en politisk krise og også en tillidskrise, er jeg bange for.
A budgetary surplus in national budgetary policy is a good thing, it is a saving.
Et budgetoverskud i en national budgetpolitik er en god ting, det er en opsparing.
Waltari is a Finnish novelist who has written an excellent novel about an Egyptian.
Waltari er en finsk forfatter, der har skrevet en fremragende roman om en ægypter.
a (同様に: an)
volume_up
et {所名}
The question has been raised, and it is more than a question, it is a choice.
Der er stillet et spørgsmål, men det er mere end et spørgsmål, det er et valg.
The Commission therefore put forward a proposal for such a ban just over a year ago.
Kommissionen fremsatte derfor for godt et år siden et forslag om et sådant forbud.
The Commission has put forward a costly proposal for a satellite monitoring system.
Kommissionen har forelagt et bekosteligt forslag om et satellitovervågningssystem.

"a"の類義語(英語):

a
English

デンマーク語での"a"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
EnglishAnd his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
Og Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
EnglishThis panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
Dette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
EnglishIt is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
Det er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Mindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
EnglishGauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
Der afprøves i øjeblikket sporbreddeskiftere for at lette passagen over grænsen.
EnglishFirstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
For det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
EnglishI should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
Jeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
EnglishWhat is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
Hvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
Mange tak, hr. formand for Rådet, for dette meget udførlige og informative svar.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.
EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Og Kommissionen tilslutter sig naturligvis fuldt ud denne erklæring fra Unionen.
EnglishThe main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
Det område, hvor der er mest brug for at sætte ind, er de private husholdninger.
EnglishHowever, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
Men det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.
EnglishThe spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.