「you'll」の英語-チェコ語辞書

EN

「you'll」チェコ語 翻訳

EN you'll
volume_up
{対照}

you'll (同様に: will)
You'll need a home network for your computer to communicate with an Extender.
Ke komunikaci mezi počítačem a zařízením Extender budete potřebovat domácí síť.
To change passwords for other user accounts, you'll need an administrator account.
Pokud chcete změnit hesla pro jiné uživatelské účty, budete potřebovat účet správce.
Most of the settings that you'll want to change can be found in PC settings.
Většinu nastavení, která budete chtít změnit, najdete v aplikaci Nastavení počítače.
you'll (同様に: will)
You have to publish something, and then you'll get the opportunity to write something else.
. ~~~ A pak budeš mít možnost psát o něčem jiném.
Maybe you'll get lucky, and they'll train you as their pet.
Možná budeš mít štěstí a udělají si z tebe domácí zvířátko.
Recording: ♫ Hey ♫ ♫ You're okay ♫ ♫ You'll be fine ♫ ZF: So that's one of the better ones, really.
Nahrávka: ♫ Hej ♫ ♫ Budeš v pořádku ♫ ♫ Bude to dobrý ♫ ZF: Tohle je jeden z těch lepších.

"you'll"に類似した翻訳-チェコ語

you 所有名詞

チェコ語での"you'll"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWhen you first open Photo Gallery, you'll see all of your pictures and videos.
Po prvním otevření programu Windows Fotogalerie uvidíte všechny obrázky a videa.
EnglishTo re-obtain rights to the files, you'll need to contact the provider of the files.
Chcete-li znovu získat oprávnění k souborům, obraťte se na jejich poskytovatele.
EnglishAnd get this -- you'll have an eight-week vacation of doing absolutely nothing.
A poslyšte, dostanete 8 týdnů dovolené během níž nemusíte nic dělat, absolutně nic.
EnglishAfter a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good.
Asi tak po dvanácti zápasech řekne "pokaždé prohrajete, nikdy z vás nic nebude.
EnglishUsually, if you move to another country to work, youll also have to pay tax there.
Pokud se přestěhujete za prací do jiné země, obvykle tam také musíte odvádět daně.
EnglishYou'll only see what's essential to your browsing experience on the Internet today.
Vidíte jen to, co je v dnešní době nezbytné pro pohodlné procházení Internetu.
EnglishIf the PC had the Fetch files feature turned on, you'll need to turn it on again.
Pokud byla v počítači zapnutá funkce Získání souborů, bude potřeba ji znovu zapnout.
EnglishIf your PC doesn't support one or more of these features you'll see a warning.
Pokud váš počítač nepodporuje nejméně jednu z těchto funkcí, zobrazí se upozornění.
EnglishWhen you create a Windows To Go workspace, youll need to choose an image file.
Při vytváření pracovního prostoru Windows To Go je nutné zvolit soubor bitové kopie.
EnglishWith an activated copy of Windows, youll be able to use every feature of Windows.
S aktivovanou kopií systému Windows můžete využívat všechny funkce systému Windows.
EnglishThe next time you play, you'll be asked whether you want to continue your last game.
Při dalším spuštění hry se zobrazí dotaz, zda chcete pokračovat v poslední hře.
EnglishIn this case youll see that the setting is annotated with “on larger screens.”
V tomto případě bude nastavení doplněno poznámkou o potřebě větší obrazovky.
EnglishI'll tell you a little bit about our team because it's indicative of what we do.
Řeknu vám něco málo o našem týmu, protože to vypovídá o povaze naší práce.
EnglishYou'll see the photo you picked on your lock screen whenever you sign in to Windows.
Vybraná fotka se zobrazí na zamykací obrazovce při každém přihlášení k systému
EnglishYou'll need to know whether your e‑mail provider stores mail on a POP3 or IMAP server.
Je třeba vědět, zda poskytovatel e-mailu ukládá poštu na serveru POP3 nebo IMAP.
EnglishIf we can't find the tag, we'll give you information about the error we encountered.
Pokud se nám značku nepodaří nalézt, poskytneme vám informace o zaznamenané chybě.
EnglishIn those galaxies, you'll be able to do astrophysics, and learn the laws of physics.
V těch galaxiích se můžete zabývat astrofyzikou, a objevovat fyzikální zákony.
EnglishYoull see a notification in the Store whenever an update is available for your app.
Když bude pro vaši aplikaci dostupná aktualizace, uvidíte ve službě Store oznámení.
EnglishYou'll get the best results when adjusting your monitor by using a calibration program.
Nejlepších výsledků při úpravě monitoru dosáhnete pomocí programu pro kalibraci.
EnglishAnd as "start" implies, it's often the place that you'll go to start or open things.
Jak napovídá označení Start, z tohoto místa se obvykle začíná nebo se něco spouští.