「will power」の英語-チェコ語辞書

EN

「will power」チェコ語 翻訳

EN will power
volume_up
{動詞}

1. "future tense"

will power

"will power"の類義語(英語):

will power

"will power"に類似した翻訳-チェコ語

will 名詞
will 動詞
power 名詞

チェコ語での"will power"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishColonel Gaddafi has never stood for election since coming to power 41 years ago.
Plukovník Kaddáfí od příchodu k moci před 41 lety nikdy nekandidoval ve volbách.
EnglishAnd we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Můžeme zaručit čistou modrou oblohu nebo nejistou budoucnost s nukleární energií.
EnglishHowever, it would be foolish on our part to give up nuclear power plants entirely.
Nicméně by od nás bylo pošetilé, kdybychom se jaderných elektráren zcela vzdali.
EnglishWindows automatically tries to conserve power when running on a battery alone.
Systém Windows se automaticky pokusí šetřit energií při napájení pouze baterií.
EnglishThat's amazing parallel and distributed computing power, new design possibilities.
Je to úžasná paralelní distribuovaná výpočetní síla. ~~~ Tolik nových možností.
EnglishNuclear power is available to us and this is a matter for Member States to decide.
Máme k dispozici jadernou energii a v této věci se musí rozhodnout členské státy.
EnglishBut his iron grip on power has turned his country into an international pariah.
Jeho železné uchopení se moci však udělalo z této země mezinárodního vyvrhele.
English(HU) Mr President, ladies and gentlemen, is this debate about money and power?
(HU) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je tato rozprava o penězích a o moci?
EnglishVideo surveillance of sensitive industry buildings such as power plants, etc.
Video sledování nad citlivými průmyslovými budovami, například elektrárnami apod.
EnglishThe most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Nejmalebnější přístavní městecko na Maltě bylo zpustošeno stavbou elektrárny.
EnglishEurope has already invested EUR 200 million in the safety of this power plant.
Evropa do zabezpečení této jaderné elektrárny investovala již 200 milionů eur.
EnglishSecondly, what will happen if a nuclear power fails to pass the stress test?
Zadruhé, co se stane, když některá jaderná elektrárna zátěžovým testem neprojde?
EnglishAll commercialisation of low-cost nuclear power plants must also be stopped.
Veškerá komercializace nízkonákladových jaderných elektráren musí být zastavena.
EnglishThe antidemocratic power in Belarus is concentrated very much in the President.
Antidemokratická moc v Bělorusku se soustřeďuje především v osobě prezidenta.
EnglishMaybe that's what adversity gives us: a sense of self, a sense of our own power.
Možná to je to, co nám neštěstí dává, pocit toho, že jsme, a pocit naši vlastní síly.
EnglishFor example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Například roční růst technologií na výrobu sluneční a větrné energie je 30 %.
EnglishMr President, do you know, I have never had any sort of power in this place before!
Pane předsedající, víte, nikdy předtím jsem neměl na tomto místě takovou pravomoc!
EnglishSeahawk is available with a Balanced Power Inflator, or AIR2 alternate air source.
Seahawk je k dispozici s Power inflátorem, nebo alternativním zdrojem vzduchu Air2.
EnglishDoing this adjusts settings only for the power plan that you're currently using.
Tímto postupem upravíte nastavení jen u schématu, které aktuálně používáte.
EnglishYou can also adjust the display brightness from Power Options in Control Panel.
Jas displeje můžete upravit také pomocí ovládacího panelu Možnosti napájení.