「stop」の英語-チェコ語辞書

EN

「stop」チェコ語 翻訳

volume_up
stop {名詞}
CS

「stop」英語 翻訳

EN

EN stop
volume_up
{名詞}

stop
volume_up
stop {中}
Pak řekl: "Tohle je výsledek... " A já jsem řekl: "Stop, stop, stop!
And it merges the stop sign and yield signs.
A jde o spojení značky Stop a Dej přednost v jízdě.
That is the signal broadcasting system sending out the stop signal.
To je systém vysílající signály a posílá signál stop.
stop (同様に: storage)
stop (同様に: break, intermission, pause, spot)
stop (同様に: balk, barrier, blockage, bottleneck)
stop (同様に: dot, period, point, spot)
They had wanted Congress to outlaw copying full-stop.
Ten chtěl, aby Kongres postavil kopírování mimo zákon a tečka.
There is no such thing as zero risk in life full stop.
Nic takového jako nulové riziko v životě neexistuje, tečka.
So it's like marrying up all the things that we have and it's an adaptation of our way of life, full stop.
Je to jako koláž věcí, které my máme a je to přejímání našeho způsobu života, tečka.
stop (同様に: backstop, check, cleat, detent)
You can also set tab stops by clicking the location on the ruler where you want to set them.
Zarážky tabulátorů je možné nastavit také klepnutím na pravítko v místě, kam má být zarážka umístěna.
To set a tab stop, type the measurement for the new tab stop in the Tab stop position box, and then click Set.
Pokud chcete nastavit zarážku tabulátoru, zadejte číselnou hodnotu její pozice do pole Pozice zarážky tabulátoru a klepněte na tlačítko Nastavit.
To delete all tab stops in the selected paragraph, click Clear All.
Pokud chcete odstranit všechny zarážky v daném odstavci, klepněte na tlačítko Vymazat vše.
stop (同様に: bus stop, rest, stage, staphylococcus)
And this is the first stop along the line.
A toto je první zastávka na této lince.
But the city of Strasbourg provides a first-class tram system, with a tram stop outside this very building, so why are MEPs here in Strasbourg not leading by example?
Strasbourg má prvotřídní systém tramvají, zastávku máme i před Parlamentem. Proč tedy poslanci Evropského parlamentu nejdou příkladem?

チェコ語での"stop"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYou have admitted the fact that you have failed to stop GMOs coming into Europe.
Uznali jste, že nezastavili příchod geneticky upravovaných organismů do Evropy.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Brzdy se rovněž automaticky zapnou, pokud vlak míjí červené signalizační světlo.
EnglishChina has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.
Čína musí ukončit systematické zastrašování aktivistů bojujících za lidská práva.
EnglishI shall stop there, Mr President, because I am not entitled to sixty-one seconds.
Tím skončím, pane předsedající, protože nemám právo hovořit jedenašedesát vteřin.
EnglishWe call on Thailand and Cambodia to stop using these terrible weapons immediately.
Vyzýváme Thajsko a Kambodžu, aby okamžitě tyto strašné zbraně přestaly používat.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Velmi by nám proto prospělo, kdybychom co nejdříve přestali skutečnost zakrývat.
EnglishWe need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
Potřebujeme směrnici, chceme směrnici, která zastaví násilí páchané na ženách.
EnglishThese must stop being taboo subjects and obviously have a place in such a statement.
Tato témata již nesmí být tabu a samozřejmě mají v takovém prohlášení své místo.
EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Není načase, abychom přestali být tajnůstkářští a začali jmenovat tyto členské státy?
EnglishThe last six months of foreign policy have, unfortunately, not put a stop to this.
Uplynulých šest měsíců však bohužel tento stav naší zahraniční politiky neukončilo.
EnglishHowever, that fact should not stop us from raising these issues in Parliament.
Tato skutečnost by nám však neměla zabránit v probírání těchto otázek v Parlamentu.
EnglishSo I really do not see why we should stop being realistic and should be naive.
Takže skutečně nerozumím, proč bychom se měli chovat naivně a ne realisticky.
EnglishWe should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
Měli bychom se vrátit z této slepé uličky, která údajně vede k přijetí Turecka.
EnglishOf course, it should also give emphasis to our demand for one-stop security.
Samozřejmě, měl by zdůraznit také náš požadavek jednorázové bezpečnostní kontroly.
EnglishWhat does the Commission intend to do in future to put a stop to such practices?
Co hodlá Komise učinit v budoucnu, aby učinila přítrž takovýmto praktikám?
EnglishI think that the European Commission must put a stop to this before it is too late.
Domnívám se, že Evropská komise tomu musí učinit přítrž dřív, než bude pozdě.
EnglishWe therefore urge in the strongest terms the Iranian regime to stop these executions.
Proto co nejdůrazněji vyzýváme íránský režim, aby přestal vykonávat tyto popravy.
EnglishI hope that there will be a way for us to stop these abuses by the Austrians.
Doufám, že najdeme způsob, jak tomuto zneužívání ze strany Rakušanů zabránit.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Obchodní preference pro Pákistán tomu možná v tuto chvíli pomohou zabránit.
English(PL) Mr President, let us stop moaning that we do not have a common European policy.
(PL) Pane předsedající, přestaňme naříkat, že nemáme společnou evropskou politiku.

他の言葉