「Print Preview」の英語-チェコ語辞書

EN

「Print Preview」チェコ語 翻訳

「Print Preview」の文脈の例文を見てください。

"Print Preview"に類似した翻訳-チェコ語

print 名詞
to print 動詞
preview 名詞

チェコ語での"Print Preview"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYou can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
Výběrem možnosti Náhled je také možné zobrazit, jak bude vypadat vytištěná stránka.
EnglishThe following table describes shortcuts used to preview and print webpages.
Tabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení náhledu a tisk webových stránek
EnglishYou can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
Je také možné zobrazit náhled vytisknuté stránky pomocí možnosti Náhled.
EnglishThis document is ready to print, but let's preview what it will look like before we print.
Tento dokument je připraven k tisku, ale podívejme se nejdříve, jak bude dokument vypadat.
EnglishPrint preview is typically located on the File menu for a program.
Náhled tisku je obvykle umístěn v nabídce Soubor programu.
EnglishTo see a preview, you click Print Preview on the File menu.
Náhled zobrazíte klepnutím na příkaz Náhled v nabídce Soubor.
EnglishIn some programs, you can choose print options in the preview mode, and then print directly from the preview.
V některých programech je možné v režimu náhledu vybrat možnosti tisku a tisknout přímo z náhledu.
EnglishIn some programs, you can choose print options in the preview mode, and then print directly from the preview.
V některých programech je možné vybrat možnosti tisku v režimu náhledu a tisknout přímo z náhledu.
EnglishPrint Preview shows exactly how the pages will print.
Příkaz Náhled přesně zobrazí, jak budou stránky vytištěny.
EnglishOn the File menu, click Print Preview.
V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled.
EnglishWhen you are finished previewing your document, click Close to close the Print Preview dialog box and return to the document.
Chcete-li ukončit náhled dokumentu a vrátit se do dokumentu, zavřete dialogové okno Náhled klepnutím na tlačítko Zavřít.
EnglishTo see what the print copy will look like before you print it, open the document in a program that offers a print preview.
Pokud chcete vidět, jak bude tisk vypadat, ještě než ho vytisknete, otevřete dokument v programu, který nabízí náhled tisku.
EnglishTo see what the print copy will look like before you print it, open the document in a program that offers a print preview.
Chcete-li si před tiskem prohlédnout, jak bude vytištěný dokument vypadat, otevřete jej v programu, který nabízí náhled tisku.
EnglishPrint Preview gives more control when printing, with manual scaling and an accurate view of what you're about to print.
Náhled před tiskem zajišťuje při tisku vyšší kontrolu s možností ručního nastavení velikosti a přesného zobrazení textu určeného k vytištění.
EnglishIf you preview or print a document and it doesn't look the way you intended, you might need to edit the document or change your print options.
Když náhled nebo tisk dokumentu neodpovídá vašim záměrům, budete pravděpodobně muset upravit dokument nebo změnit možnosti tisku.
EnglishClose Print Preview

他の言葉

English
  • Print Preview

英語-日本語辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。