「patriarchate」の英語-チェコ語辞書

EN

「patriarchate」チェコ語 翻訳

EN patriarchate
volume_up
{名詞}

patriarchate (同様に: patriarchy)
The Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.
Ekumenický patriarchát má omezená práva školit duchovenstvo a svobodně si volit ekumenického patriarchu.
The Ecumenical Patriarchate has sailed across the waves of these centuries, navigating the storms and the doldrums of history.
Ekumenický patriarchát má za sebou plavbu přes tato staletí, kormidlování v bouřích i tišinách dějin.
As an institution, the Ecumenical Patriarchate has lived as a relatively small ecosystem within a much larger culture for centuries.
Jako instituce žije ekumenický patriarchát již po staletí na způsob poměrně malého ekosystému v rámci mnohem větší kultury.

"patriarchate"の類義語(英語):

patriarchate
English
patriarch

チェコ語での"patriarchate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe recent Supreme Court ruling on the Ecumenical Patriarchate is also an issue of concern.
Znepokojující záležitostí je i nedávné rozhodnutí nejvyššího soudu v otázce ekumenického patriarchátu.
EnglishSubject: Ecumenical nature of the Patriarchate of Constantinople
Věc: Ekumenická povaha patriarchátu Konstantinopole
EnglishThe position of the Patriarchate has already been mentioned here.
O postavení patriarchátu se tu již hovořilo.
EnglishIn line with this, it is essential to repeal Article 301 of the Criminal Code and respond firmly to the Ecumenical Patriarchate's requests.
V souladu s tím je nevyhnutné zrušit článek 301 trestního zákoníku a splnit požadavky ekumenického patriarchátu.
EnglishNumerous events are indicative of the Turkish authorities' attempts to call into question the ecumenical nature of the Patriarchate of Constantinople.
Mnohé události naznačují, že turecké úřady se pokoušejí zpochybnit ekumenickou povahu patriarchátu Konstantinopole.
EnglishThe Foreign Minister, for example, has expressly ruled out recognition by the Turkish Government of the ecumenical nature of the Patriarchate of Constantinople.
Například ministr zahraničních věcí vysloveně vyloučil možnost uznání ekumenické povahy patriarchátu Konstantinopole tureckou vládou.
EnglishI should like to emphasise this commendable stance on the part of the Moscow Patriarchate, which I am sure is an example for wavering Member States to follow.
Rád bych zdůraznil tento chvályhodný postoj moskevského patriarchátu, který, jak jsem si jist, je příkladem, jež by měly váhající členské státy následovat.