「to minister to」の英語-チェコ語辞書

EN

「to minister to」チェコ語 翻訳

EN to minister to
volume_up
{動詞}

to minister to (同様に: to serve, to service, to tend, to subserve)

"to minister to"に類似した翻訳-チェコ語

minister 名詞
to 前置詞
Czech
to 接続詞
Czech

チェコ語での"to minister to"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI would also like to hear what Minister Malmström thinks about this situation.
Chtěla bych také vědět, co si o této situaci myslí paní ministryně Malmströmová.
EnglishThe High Representative has spoken with the Foreign Minister directly to this end.
Vysoká představitelka hovořila na toto téma přímo s ministrem zahraničních věcí.
EnglishI have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.
Psala jsem ministrovi zahraničních věcí Iráku a znovu jsem s ním hovořila včera.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Včera jsme měl velmi užitečné a konstruktivní setkání s paní premiérkou Kosorovou.
EnglishCambodia's Prime Minister, Hun Sen, has referred to the clashes as a 'real war'.
Předseda vlády Kambodže, Hun Sen, hovořil o srážkách jako o "skutečné válce".
EnglishMinister Vondra, you promised that you would keep this Parliament fully briefed.
Pane ministře Vondro, slíbil jste, že budete tento Parlament stále plně informovat.
EnglishDemocracies died when people started restricting freedoms, Prime Minister Orbán.
Demokracie zahynuly, když lidé začali omezovat svobody, pane předsedo vlády Orbáne.
EnglishMadam President, I should like to welcome Commissioner Füle and the Minister.
Vážená paní předsedající, rád bych přivítal pana komisaře Füleho a pana ministra.
EnglishMr President-in-Office of the Council, I admire the statements of Minister Socrates.
Vážený pane úřadující předsedo Rady, obdivuji stanoviska pana ministra Socratese.
EnglishI will conclude, Mr President, Minister, with a suggestion for future generations.
Závěrem, pane předsedající, pane ministře, vyslovím doporučení pro budoucí generace.
EnglishAs you said, Minister, political will does exist in the European Parliament.
Jak jste poznamenal, pane ministře, v Evropském parlamentu nechybí politická vůle.
English(LT) Minister, once again, I would like to thank you for your thoughts and answer.
(LT) Pane ministře, rád bych vám znovu poděkoval za vaše myšlenky a odpověď.
EnglishMinister, could I direct you to the entry threshold under the EU Solidarity Fund.
Pane ministře, chtěl bych se vás zeptat na vstupní hranici podle Fondu solidarity EU.
EnglishI had a very good meeting with Prime Minister Gruevski in Brussels on 24 March.
Dne 24. března jsem měl v Bruselu velmi zajímavé setkání s předsedou vlády Gruevskim.
EnglishI am referring to the murder of Zoran Đinđić, former Prime Minister of Serbia.
Mám na mysli vraždu bývalého ministerského předsedy Srbska Zorana Djindjiče.
EnglishPrime Minister Erdoğan was given a strong mandate to do that by the Turkish electorate.
Ministerský předseda pan Erdogan k tomu dostal od tureckých voličů silný mandát.
EnglishThis must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
Tato pomoc musí zahrnovat i pomoc, o kterou požádal Parlament bývalý předseda vlády.
EnglishIn Finland every region rejoices if it has its 'own' minister in the Cabinet.
Ve Finsku se každý kraj raduje, když má svého "vlastního" ministra ve vládě.
EnglishI should like first to welcome the Council and to thank the Minister for joining us.
Nejprve bych chtěl přivítat Radu a poděkovat panu ministrovi, že se k nám připojil.
EnglishI am also very grateful to your teams, Minister; please pass on my thanks.
Jsem také velmi vděčný vašim týmům, pane ministře; prosím předejte jim mé díky.