「hurdle」の英語-チェコ語辞書

EN

「hurdle」チェコ語 翻訳

volume_up
hurdle {名詞}

EN hurdle
volume_up
{名詞}

hurdle (同様に: balk, barrier, blockage, bottleneck)
Toto je nejtěžší překážka.
That was the other major result of the European Council: it lifted the last political hurdle to the final ratification of the Lisbon Treaty.
To byl další hlavní výsledek zasedání Evropské rady - byla odstraněna poslední politická překážka, jež stála v cestě konečné ratifikaci Lisabonské smlouvy.

"hurdle"の類義語(英語):

hurdle
English

チェコ語での"hurdle"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishShe said, "It was a big hurdle just to get farmers to touch underneath the vulva.
Tak jsme si říkali, že nebudeme zmiňovat o klitorisu, zrovna teď."
EnglishNow your beloved euro has failed; it has failed politically at its first major hurdle.
Nyní politicky selhalo vaše milované euro - při prvním větším otřesu.
EnglishLike many of those who have spoken before me, I believe the planned nine-country hurdle is just too high.
Jako mnozí předřečníci se domnívám, že plánovaná minimální hranice devíti států je příliš vysoká.
EnglishAnd as a result -- once we got over a little hurdle, and having to audition twice -- they accepted me.
A ve výsledku -- když jsme se dostali přes drobnou překážku a já jsem musela zkoušet dvakrát -- mne přijali.
EnglishSo, here we are at the very first hurdle towards that, and I do not think it is time now to fail in this European Parliament.
Takže jsme doběhli k první překážce a já si nemyslím, že by teď Evropský parlament mohl selhat.
EnglishBut the challenge here is not one of just amending the law, because the hurdle for success is trust.
V oblastech, které jsou regulované, je takové množství pravidel, že není člověka, který by je mohl znát. ~~~ Tak jak to opravit?
EnglishA 10% hurdle is unheard of elsewhere in the OSCE.
EnglishThat is a very high hurdle to reach.
To je velmi obtížně dosažitelné kritérium.
EnglishWith this Irish 'yes', we know that the Lisbon Treaty will be brought into effect; we know that, because it was the last hurdle.
S irským "ano" víme, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost; víme to, protože referendum bylo poslední překážkou.
EnglishThe Government's proposals to reform Article 301, a hurdle to full democratic freedom in the country, are also to be welcomed.
Rovněž jsou vítány návrhy vlády uskutečnit reformu článku 301, který je překážkou naprosté demokratické svobody v zemi.
EnglishBy moving away from the Commission's original scientific, risk-based approach to a hazard-based one, we fell at the first hurdle.
Když jsme se od původního vědeckého přístupu Komise vycházejícího z rizika dostali k přístupu vycházejícímu z nebezpečí, ztroskotali jsme na první překážce.
EnglishIt will prove a big hurdle to achieving the Europe 2020 goals if we do not succeed in mobilising our underutilised demographic potential.
Jestliže se nám nepodaří svůj nedostatečně využitý demografický potenciál mobilizovat, bude to pro plnění cílů strategie Evropa 2020 znamenat velkou překážku.
EnglishParliament has declared itself in favour of a quarter, and this figure must be seen in conjunction with the second hurdle, namely the hurdle within the Member States.
Parlament prosazoval čtvrtinu a na tento údaj je nutné pohlížet v souvislosti s druhou překážkou, konkrétně překážkou v rámci členských států.
EnglishI am confident that this will continue to be the case in jumping this final hurdle to seeing the Treaty enter into force after the strong support given to the Lisbon Treaty by the people of Ireland.
Jsem přesvědčen o tom, že tato tendence vytrvá a že zdoláme i poslední překážku, která brání vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, poté co ji jednoznačně podpořili občané Irska.

他の言葉