「hallucinations」の英語-チェコ語辞書

EN

「hallucinations」チェコ語 翻訳

EN hallucinations
volume_up
{複数形}

hallucinations (同様に: delusions)
But there are also hallucinations as well, and hallucinations are completely different.
Existují však také halucinace, a ty jsou úplně odlišné.
There is none of this quality of being addressed with these Charles Bonnet hallucinations.
Takové vlastnosti necharakterizují Charles Bonnetovy halucinace.
Psychotic hallucinations, whether they are visual or vocal, they address you.
Psychotické halucinace, ať už jde o zrakové nebo sluchové, vás oslovují.

"hallucination"の類義語(英語):

hallucination
English

チェコ語での"hallucinations"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFaces, and sometimes deformed faces, are the single commonest thing in these hallucinations.
Tváře, a často znetvořené tváře, jsou tou nejběžnější součástí těchto halucinací.
EnglishShe said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
Povídala, že nepoznává ani lidi, ani města v halucinacích.
EnglishShe wasn't on any medications which could produce hallucinations.
Neměla žádné zdravotní problémy.
EnglishSo I am going to be talking about hallucinations, and a particular sort of visual hallucination which I see among my patients.
Budu tedy hovořit o halucinacích, o určitém druhu zrakových halucinací, které pozoruji u svých pacientů.
EnglishYou speak of hallucinations, Mr Cohn-Bendit.
Mluvíte o halucinacích, pane Cohn-Bendite.
EnglishThere must be hundreds of thousands of blind people who have these hallucinations, but are too scared to mention them.
Musí existovat statisíce slepých lidí, kteří trpí těmito halucinacemi, ale jsou příliš vystrašeni o tom cokoliv říci.

他の言葉