「eaten」の英語-チェコ語辞書

EN

「eaten」チェコ語 翻訳

CS
EN

eaten {形容詞}

volume_up

チェコ語での"eaten"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOver 60% of all fish and shellfish eaten in the EU are caught outside the EU.
Více než 60 % všech ryb a měkkýšů konzumovaných v EU bylo uloveno mimo ni.
EnglishThe beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
Krásné plachty a gumová střešní okna jsou zničena sluncem za šest měsíců.
EnglishAnd in fact, there's a thriving market in the partially eaten food of beloved people.
Ve skutečnosti existuje vzkvétající trh s částečně požitým jídlem zbožňovaných osobností.
EnglishThere's more than 1,000 species of insects that are being eaten all around the globe.
K dispozici máme 1000 druhů hmyzu, které jsou jezeny po celé Zemi.
EnglishNever before in the history of the world have we eaten as much meat as we do today.
Ještě nikdy v historii světa jsme nejedli tolik masa jako dnes.
EnglishBut the small animals that eat insects are being eaten by larger animals, still larger animals.
Ale malý živočichové jedí hmyz a následně jsou snězena většími, stalé většími živočichy.
English(Laughter) In other words, she wanted us to think that she had not eaten it, so she would get two.
(smích) Jinými slovy, chtěla, abychom si mysleli, že ho nesnědla a dostala tak další.
EnglishThese are all tacos eaten in Mexico City near a train station on July fifth to July sixth.
Toto jsou tacos, které jsem jedl v Mexico City poblíž železniční stanice z 5. na 6. července.
EnglishIn the meantime, it has become so prevalent that whole ponds and rivers are being eaten bare.
Mezitím se tak rozmnožili, že totálně vyžírají celé rybníky a řeky.
EnglishThe gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.
Přínos stále větších rozměrů nákladních vozidel by byl pohlcen nárůstem dopravní tonáže.
EnglishObviously, he's had his vasectomy because his hotdog is half eaten, and he was very happy.
Zjevně má už vasektomii za sebou, protože měl už půlku hotdogu snězenou a byl s tím velmi spokojený.
EnglishWhat sort of dialogue have we with the US, where 25% of their corn is eaten by cars rather than cattle?
Jaký dialog vedeme s USA, kde 25 % jejich kukuřice nespotřebovává skot, ale automobily?
EnglishShe's got six years to live because of the food that she's eaten.
Zbývá jí šest let života kvůli všemu tomu jídlu, které snědla.
EnglishBananas, after all, are eaten by children; they are eaten by the children of poor families.
Banány přece jedí i děti, jedí je děti z chudých rodin.
EnglishEveryone has at some time in their lives eaten something that was 'off'.
Každý někdy v životě snědl něco, co bylo "prošlé".
EnglishSo there's different categorizations of meals eaten outside empty train stations, empty gas stations.
Mám tedy různé kategorie míst, kde jsem jedl, dále prázdných železničních stanic a čerpacích stanic.
EnglishThe insects are eaten by the frogs; the frogs are eaten by the snakes; the snakes are eaten by the eagles.
Hmyz je sežrán žábami, ty zase hady; hadi jsou sežráni orly.
EnglishAnd believe it or not, a few people have offered to donate their bodies to the project to be eaten by mushrooms.
A věřte nebo ne, pár lidí už mi pro tento projekt nabídlo svá těla - aby byla snědena houbami.
English. ~~~ So how do you know these are meals eaten at home?
Tyto jídla jsem si vařil doma Jak ale víte, že se jedná o jídla, které jsem si připravil doma?
EnglishThis looks like salami tactics, where you keep having small slices rammed down your throat until you end up having eaten the whole sausage.
Vypadá to jako salámová taktika, kdy po malých kouskách nakonec sníte salám celý.