「almighty」の英語-チェコ語辞書

EN

「almighty」チェコ語 翻訳

EN almighty
volume_up
{形容詞}

almighty (同様に: amazing, enormous, grand, great)
volume_up
ohromný {形男}
almighty (同様に: omnipotent)
almighty (同様に: all-powerful, omnipotent)
May God, the Almighty and the merciful, bless us all.
Nechť Bůh všemocný a milosrdný žehná nám všem.
You are not almighty and you belong to a College.
Nejste všemocný a jste členem sboru.
Once again, the US has shown that it is not interested in partners, but at best only in states that say yes and amen to every omnipotent act of the almighty US.
Spojené státy už zase daly najevo, že se nezajímají o partnery, ale v tom nejlepším případě o státy, které na každý všemocný akt všemohoucích Spojených států řeknou ano a amen.

"almighty"の類義語(英語):

almighty

チェコ語での"almighty"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnyone who dreaded the emergence of a centralised, almighty 'superstate' should be more than reassured.
Každý, kdo se děsil náznaků centralizovaného, všemocného "superstátu", má teď naprostou jistotu.
EnglishAnd I got to -- I start saying, "Free at last -- thank God Almighty, I’m free at last."
A já jsem spustil: "Konečně volný, díky Bože, konečně jsem svobodný."
EnglishLet us establish a truly European railroad system, even if this has to be done in spite of the almighty, national railroad carriers.
Zřiďme skutečný evropský železniční systém, i kdyby tak mělo být učiněno navzdory všemocným vnitrostátním železničním dopravcům.
EnglishAs usual, the EU misses the point: it is the banks' reckless lending that caused an almighty credit bubble and the financial crisis, not alternative investment funds.
Jako obvykle se EU míjí cílem: to, co způsobilo obrovskou úvěrovou bublinu a finanční krizi, nebyly alternativní investiční fondy, ale nezodpovědné půjčování ze strany bank.