「very expensive」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「very expensive」スウェーデン語 翻訳

SV

EN very expensive
volume_up
{形容詞}

very expensive (同様に: super expensive)

"very expensive"に類似した翻訳-スウェーデン語

very 形容詞
Swedish
very 副詞
expensive 形容詞

スウェーデン語での"very expensive"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn contrast, renovations - particularly of listed buildings - could be very expensive.
Renoveringar - i synnerhet av kulturmärkta hus - kan däremot bli mycket kostsamma.
EnglishAnd what happened to me was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
Det som hände mig var att jag köpte ett par, för mig, väldigt dyra skor.
EnglishThe construction of airports of this nature is a very expensive investment.
Flygplatsbyggnation av den här typen är en mycket kostsam investering.
EnglishThat was pretty small incremental progress, and it certainly is a very expensive 5%.
Det var ett relativt obetydligt framsteg, och definitivt en mycket kostsam femprocentig ökning.
EnglishThat was pretty small incremental progress, and it certainly is a very expensive 5 %.
Det var ett relativt obetydligt framsteg, och definitivt en mycket kostsam femprocentig ökning.
EnglishNuclear power has also proved to be a very expensive source of energy.
Kärnkraften har också visat sig vara en mycket dyrbar energikälla.
EnglishThese very expensive journeys are one of the factors contributing to the rise in food prices.
Dessa mycket dyra resor är en av de faktorer som bidrar till ökningen av livsmedelspriserna.
EnglishThe investors are impatient, because new-build construction takes many years and is very expensive.
Investerarna är otåliga eftersom nybyggen tar många år och är mycket dyrt.
EnglishWhat we have instead is a very expensive process in Europe for cleaning chicken carcasses.
Vi har istället en mycket kostsam process i Europa för att behandla slaktkroppar från fjäderfä.
EnglishTroop deployment, as we know, is expensive and very prone to failure.
Att placera ut trupper är, som vi vet, dyrt och misslyckas ofta.
EnglishOn these, insurance premiums depend, and they can get very expensive.
Den inverkar på försäkringspremierna, som kan bli mycket dyra.
EnglishIn conclusion, launching satellites is a very expensive business.
Sammanfattningsvis är det väldigt dyrt att skjuta upp satelliter.
EnglishThe process of extending digital collections is very expensive and will take many more years.
Förfarandet med att utöka de digitala samlingarna är mycket omfattande och kommer att ta flera år.
EnglishAnd the problem with this cure was it was very expensive, and it was very complicated to use.
Och problemet med det här botemedlet var att det var väldigt dyrt, och det var väldigt svåranvänt.
EnglishI know that it is very expensive, but I would nevertheless like us to make sacrifices for its sake.
Jag vet att det är mycket dyrt, men jag skulle ändå vilja att vi gjorde uppoffringar för det.
EnglishThis makes it very expensive and it becomes a social issue.
Det gör att det blir mycket dyrt, och att det blir en social fråga.
EnglishThe production of coins is very expensive and a large exercise.
Myntproduktion är en mycket dyr och omfattande verksamhet.
EnglishThe risk is that Finland will start to consider very expensive alternatives to these anti-personnel mines.
Det finns en risk för att man i Finland börjar överväga mycket dyra alternativ till truppminorna.
EnglishIt is very expensive and very unreliable and we need to offer financial incentives in that respect.
Det är mycket dyrt och opålitligt och därför bör vi erbjuda finansiella stimulansåtgärder på det området.
EnglishThe old ones were getting very noisy and very expensive.
De gamla började väsnas en hel del och var mycket kostsamma.