「utilities」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「utilities」スウェーデン語 翻訳

EN utilities
volume_up
{複数形}

utilities

スウェーデン語での"utilities"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishEveryone is denied the basic utilities that all of us in this House take for granted.
Alla nekas de grundläggande nyttigheter som alla i parlamentet tar för givna.
EnglishExchanges are not public utilities and they should not be granted a monopoly.
Börserna är inte affärsdrivande verk, och de skall inte få något monopol.
EnglishRouted it right into Wayne T ower, along with the water and power utilities.
Resväg ända in i Wayne Tower tillsammans med vatten och elledningarna.
EnglishThe Miller report welcomes the Commission’ s proposals for the privatisation of public utilities.
Här flaggas för konkurrens och de fyra friheterna som betjänar storföretagen.
EnglishI should now like to say something on some central issues specific to the utilities directive.
Jag skall nu säga några ord om ett par centrala frågor i direktivet om olika specialsektorer.
EnglishI understand that GATS do not necessarily affect publicly controlled utilities.
Jag har förstått att Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) inte nödvändigtvis påverkar allmännyttiga företag.
EnglishThe Commission text clearly covered privatised utilities.
Kommissionens text innefattade klart privatiserade, allmännyttiga bolag.
EnglishThe Miller report welcomes the Commission’s proposals for the privatisation of public utilities.
I Millerbetänkandet välkomnas kommissionens förslag till privatisering av allmännyttiga företag.
EnglishIt promotes the liberalisation and the penetration of big business into a series of public services and utilities.
Det främjar liberalisering och stora företags inträngande i en rad allmänna tjänster.
EnglishThose who are not in favour of accelerating the liberalisation of public utilities are not old fashioned.
Nej, de som inte är för en snabbare avreglering av offentlig service är inte några museiföremål.
EnglishA high proportion of the groups of employees concerned provide services to consumers or operate utilities on their behalf.
Stora delar av dessa grupper levererar ju tjänster och nyttigheter för konsumenter.
EnglishSmaller space is going to make for smaller utilities -- save some more money there, but also a smaller footprint.
Mindre utrymme kräver mindre utrustning -- spara mer pengar där, men gör också ett mindre avtryck.
EnglishI believe that asking corrupt and inefficient public utilities to provide this service is wrong.
Jag anser att det är fel att be korrumperade och ineffektiva allmännyttiga företag att tillhandahålla dessa tjänster.
EnglishCRR is run in collaboration with municipal and state authorities in the county and representatives of utilities.
CRR drivs i samverkan med kommunala och statliga myndigheter i länet och företrädare för basindustrin.
EnglishThey can get basic utilities like electricity.
De kan få grundläggande tjänster som elektricitet.
EnglishAssociations JUR Oeadb Public utilities: transportation JUR Oeae Industrial and intellectual property laws.
Associationsrätt JUR Oeadb Transporträtt.
EnglishThere is no single holistic approach to the management of public utilities that fits all developing countries.
Det finns ingen enhetlig helhetsbetonad syn på förvaltningen av allmännyttiga företag som passar alla utvecklingsländer.
EnglishThis inconsistency is well illustrated by the amendments to the utilities directive concerning award criteria.
Denna inkonsekvens illustreras av ändringsförslagen till direktivet om olika specialsektorer när det gäller tilldelningsgrunder.
EnglishIt is important to give a clear lead to our local authorities or to our public - in some cases private - utilities.
Det är viktigt att tydligt visa vägen för våra lokala myndigheter eller för våra offentliga - i några fall privata - tjänster.
EnglishI was wondering if you could perhaps expand on what the implications of GATS might be on utilities which have already been privatised.
Jag undrar om ni kanske kan förklara ytterligare vilka konsekvenser GATS kan få för företag som redan privatiserats.