「upright」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「upright」スウェーデン語 翻訳

EN upright
volume_up
{形容詞}

upright (同様に: erect)
If you click the Upright icon you will keep the original alignment of the individual characters.
Om Du klickar på ikonen Upprätt behåller textobjektets tecken sin ursprungliga orientering (lodrät).
There's the cerebellum; that's keeping you upright right now.
Här är lillhjärnan: den håller dig upprätt just nu.
Here you can't find anybody to compare it with, because we're the only animal that walks upright on two legs.
. ~~~ Därför att vi är det enda djur som går upprätt på två ben.
upright (同様に: aboveboard, candid, honest, plain)
upright (同様に: direct, erect, honest, straight)
volume_up
rak {形}

"upright"の類義語(英語):

upright

スウェーデン語での"upright"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMr President, I know Mr Leinen to be an upright and honourable colleague.
Herr talman! Jag känner vår kollega Leinen som en uppriktig kollega.
EnglishYour seats and tray tables should be locked... and in their full, upright position.
Era säten och bord ska vara uppfällda... de ska stå rätt upp.
EnglishThe proposal amounts to keeping the general structure, the foundation of the Convention, upright.
Förslaget är att upprätthålla den allmänna strukturen, fördragets struktur.
EnglishAlso, a serious, upright and determined approach will help us overcome the crisis in credibility.
Dessutom kommer en seriös, fast och beslutsam strategi hjälpa oss att komma över denna trovärdighetskris.
EnglishMy comments start from the premise that we are talking about an upright individual in gainful employment.
I mina inlägg utgår jag till att börja med från att det handlar om en rättskaffens och rejält arbetande enskild.
EnglishThat was the first upright primate.
Det var den första upprättstående primaten.
EnglishIt is not very upright to negotiate with the Council on your own initiative and to take only your own amendments into consideration.
Det är inte särskilt hederligt att förhandla med rådet på eget initiativ och sedan bara ta hänsyn till sina egna ändringsförslag.
EnglishSo goddamn hard to stay upright.
EnglishIt is not very upright to negotiate with the Council on your own initiative and to take only your own amendments into consideration.
Parlamentet ställs i en ofördelaktig dager om man når en kompromiss med rådet men samtidigt vill anta de ursprungliga ändringsförslagen.
EnglishLet's get her upright.
EnglishThe internal market is meant to be one for fair competition between upright and honourable business people, and by means of this directive we are ensuring that this it what it becomes.
Den inre marknaden är tänkt att vara till för rättvis konkurrens mellan hederliga och rättskaffens affärsmän, och genom detta direktiv ser vi till att det blir på det viset.
EnglishRefusing to grant funding until the very end of the year is a form of political pressure, and as you yourself know, all the Slavic peoples have a similar saying: an empty bag cannot stand upright.
Det är en sorts politisk påtryckning att vägra ge ekonomiskt stöd ända till slutet av året. Som ni själv vet har alla slaviska folk ett liknande ordspråk: stor brist omöjliggör överlevnad.